•  (Foto/Photo)
    1/1

Trafikksikkerhet på nett

Formidling av trafikksikkerhet er en viktig del av arbeidet vi gjør på Norsk vegmuseum. Trafikksikkerhet er et stort tema som omfavner svært mye. Vi har derfor valgt å dele det opp i fire hovedtemaer: fart, bilbelte, rus og oppmerksomhet.

Gå inn på linkene under for å lære mer om de forskjellige temaene.