Grupper

Vi holder omvisninger for grupper på minimum 10 personer.

Omvisning må forhåndsbestilles.

◦  «Norsk kjøretøyhistorie»,Se og hør om unike kjøretøy, sykler, motorsykler og mopeder. 45 minutter.

◦ «Glimt fra den dramatiske fjellsprengningshistorien i Norge»Bli med inn i museets autentiske 240 meter lange tunnel. 1,5 timer inkl. vandring til og fra tunellen. Guidet tur 45 min inne og ute.

◦ «Trafikksikkerhet – fart, rus og bilbelte»,  45 minutter. Foredrag og praktiske øvelser. Opplegget kan også tilpasses bedrifter som ønsker et trafikksikkerhetsfokus for sine ansatte. Tilbudet er tatt bort frem til mai 2022.

Med forbehold om ledig kapasitet.

Kontakt:

Telefon: 61 28 52 50

E-post: vegmuseum@vegvesen.no

Norsk vegmuseum
Hunderfossvegen 757
2625 FÅBERG

Bildet viser en gruppe menn (Foto/Photo)