Hopp til hovedinnhold
  • Bildet viser en omvisningsituasjon på Norsk kjøretøyhistorisk museum.
    1/1
    Omvisning på museet. Foto: Ricardofoto

Grupper

Omvisning må tingast på førehand.

◦ «Norsk historie om køyretøy».

 Sjå og høyr om unike køyretøy, sykler, motorsykler og mopeder. Ca. 45 minutt.

◦ «Glimt frå den dramatiske fjellsprengningshistorien i Norge».

Bli med inn i museet sin autentiske 240 meter lange tunnel. Ca. 60 minutt inne og ute.

◦ «Trafikksikkerhet – fart, rus og bilbelte».

Føredrag og praktiske øvelser. Ca. 45 minutt.  

Opplegget kan og justerast til bedrifter som ynskjer fokus på trafikksikkerhet for dei tilsette. 

Vi held omvisninger for grupper på minimum 10 personer.

Alle grupper henvender seg i resepsjonen ved ankomst. Vi vil gjerne gi litt informasjon, og ønske velkommen. Det gjelder både bestilte grupper, og grupper som går på egenhånd.

Museumsparken er i utgangspunktet til fri bruk for alle, og det er noen regler som må følges;


- Grilling skal kun utføres i gapahuken og på utsatt grilltønne/bålpanne.

- Ved lengre tørkeperioder kan det bli skiltet med forbud mot all bruk av ild/grilling i museumsparken.

- Maskinene skal kun kikkes på, ikke klatres på. Dette for å hindre skade på maskiner og personer .

- Kjøretøy skal kun parkeres på oppmerket parkeringsområde.


Norsk vegmuseum ønsker alle et fint museumsbesøk!

Kontakt:

Telefon: 61 28 52 50

E-post: vegmuseum@vegvesen.no

Norsk vegmuseum
Hunderfossvegen 757
2625 FÅBERG

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1