Hopp til hovedinnhold
  • Tre mennesker og en bensinpumpe
    1/1
    Norsk vegmuseum mottok i 2020 flere unike gjenstander fra veteraner i Esso. Foto: Morten Reiten/Norsk vegmuseum

Har du noe til vår samling?

Norsk vegmuseum samler inn og tar vare på gjenstander, foto, film og arkivmateriale knyttet til vegbygging og veghistorie, fjellsprenging/tunnelhistorie og kjøretøyhistorie. Vi jobber også med temaer relatert til livet langs våre veger, slik som bensinstasjonshistorie og campingplasser/bilferie.

Gjenstandssamlingen inneholder i dag om lag 20.000 objekter, og museet har ca. 60.000 fotografier, i tillegg til store mengder film og arkivmateriale. Norsk vegmuseum jobber kontinuerlig med å styrke sine samlinger.

Dersom du har gjenstander eller annet materiale du ønsker å gi i gave til Norsk vegmuseum, vil alle henvendelser bli behandlet av samlingsforvaltningskomiteen. Dette sikrer at vi ikke tar inn ting vi allerede har fra før, og at vi har kapasitet og ressurser til å ivareta nye tilskudd på best mulig måte. Merk at ikke alle gjenstander er utstilte, de fleste ligger i våre magasiner. Det er likevel et mål for oss å gjøre flest mulig gjenstander og bilder tilgjengelige på digitaltmuseum.no


  • Diverse biler i magasin
    Fra magasin på Norsk vegmuseum. Foto: Morten Reiten/Norsk vegmuseum


Ved å donere til Norsk vegmuseums samling sikres både objekt og dets historie for ettertiden, og formidling, enten ved å stille ut eller gjøre informasjon om objektet tilgjengelig digitalt, gjør historien tilgjengelig for alle. Samlingsforvaltningskomiteen bruker normalt 2-3 uker på behandling av tilbud, og alle henvendelser blir besvart.

I helt spesielle tilfeller kan museet vurdere kjøp av gjenstander. Tilbud om gaver kan også bli vurdert som formidlings/bruksgjenstander, og vil typisk bli plassert i bygg og lokasjoner som er åpen for publikum, slik som fjellsprengningsmuseet, smia, bensinstasjonen eller Engerodden skysstasjon. Dette gjøres etter avtale med giver.

Alle henvendelser om gjenstander og annet til samlingen skal skje til Inntak.nvm@vegvesen.no

Vi takker for alle henvendelser!

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1