• Magasin på Norsk vegmuseum. Foto: Morten Reiten (Foto/Photo)
    1/1
    Magasin på Norsk vegmuseum. Foto: Morten Reiten

Gjenstandssamlingen

Norsk vegmuseum har godt over 20.000 registrerte gjenstander i samlingen. De fleste er oppbevart i magasiner, men et utvalg er til enhver tid utstilt i våre ulike anlegg og utstillinger. Gjenstandssamlingen består av verktøy, utstyr, maskiner, skilt, modeller og annet som har vært brukt til planlegging, bygging og vedlikehold av norske veger, hvor mye kommer fra Statens vegvesen. I tillegg har vi en mengde kjøretøy som biler, mopeder, motorsykler og sykler, samt gjenstander knyttet til trafikksikkerhet og trafikkopplæring. En betydelig del av gjenstandssamlingen består av gaver fra private, firmaer og organisasjoner.

Vi har også mange gjenstander knyttet til bilferie/camping, fjellsprengning, bensinstasjonshistorie og gjenstander tilknyttet bygninger og miljøer som er ivaretatt av Norsk vegmuseum. Deler av samlingen er søkbar på DigitaltMuseum.

Ta kontakt med oss om du har noe du mener vi bør ta våre på i vår samling. 

E-post Inntak.nvm@vegvesen.no