Hopp til hovedinnhold
  • Bilde fra tunnelen på Norsk fjellsprengningsmuseum
    1/1
    Fra tunnelen på Norsk fjellsprengningsmuseum. Foto: Morten Reiten

Norsk fjellsprengningsmuseum

Fjellsprengningsmuseet åpnet i 2004, og består av flere ulike utstillinger. På den åpne plassen oppe ved fjellet finnes både anleggslokomotiv og flere maskiner av imponerende størrelser, inkludert O&K-maskinen, en framlaster på 218 tonn som er regnet for å være Norges største landbaserte museumsgjenstand. 

Ved plassen er også en oppusset brakkerigg med utstillinger om norsk fjellsprengningshistorie. Ved hjelp av tekst, bilder, grafikk, lyd, film og ikke minst genuine gjenstander, fortelles spennende historier om visjonære gründere, kreative ingeniører og dyktige arbeidere. Flere rom og kontorer i brakkeriggen er bevart for å vise hvordan arbeidere, ingeniører og formenn jobbet opp mot våre dager.

Ved inngangen til fjellet kommer du inn i en 1950-talls anleggsrigg med smie, verksted, kompressorhus og snøoverbygg. Dette er typisk for den store vannkraftutbyggingen i Norge på 1950- og 60-tallet. Fra snøoverbygget ledes du inn i fjellet, til en 240 meter lang museumstunnel – muligens den eneste tunnelen i hele verden som er sprengt ut kun med tanke på en museumsutstilling. Inne i det rå fjellet er det både håndverktøy og maskiner som ved hjelp av store fotografier og effektfull belysning forteller historier om gruvedrift, vannkraft, vei og jernbane fra 1700-tallet og frem mot vår tid. Tunnelen ved Norsk fjellsprengningsmuseum ble i 2018 kåret til den mest innovative bruken av undergrunnsrom ved den prestisjetunge bransjekonferansen ITA i Kina. I tilknytning til tunnelen ligger også det spektakulære selskaps/event-lokalet Berghallen – med plass til 200 personer. Denne kan leies til diverse arrangementer, les mer her.

Museet er et unikt samarbeid mellom sentrale aktører i norsk anleggs og fjellsprengningsbransje og Norsk vegmuseum. Museet har sin egen venneforening.


Se Tunnelen i 3D her.

Tunnelen og Utstillingsbygget er åpen 15. juni – 15. august, fra kl. 11.00 – 17.00, og med muligheter for gruppebesøk på høst og vår. Uteområdet er åpent hele året.