• Fra tunnelen på Norsk fjellsprengningsmuseum. Foto: Morten Reiten (Foto/Photo)
    1/1
    Fra tunnelen på Norsk fjellsprengningsmuseum. Foto: Morten Reiten

Norsk fjellsprengningsmuseum

Fjellsprengningsmuseet åpnet i 2004, og består av flere ulike utstillinger. På den åpne plassen oppe ved fjellet finnes både anleggslokomotiv og flere maskiner av imponerende størrelser, inkludert O&K-maskinen, en framlaster på 218 tonn som er regnet for å være Norges største landbaserte museumsgjenstand.

 Ved inngangen til fjellet kommer du inn i en 1950-talls anleggsrigg med smie, verksted, kompressorhus og snøoverbygg. Dette er typisk for den store vannkraftutbyggingen i Norge på 1950- og 60-tallet. Fra snøoverbygget ledes du inn i fjellet, til en 240 meter lang museumstunnel – muligens den eneste tunnelen i hele verden som er sprengt ut kun med tanke på en museumsutstilling. Inne i det rå fjellet er det både håndverktøy og maskiner som ved hjelp av store fotografier og effektfull belysning forteller historier om gruvedrift, vannkraft, vei og jernbane fra 1700-tallet og frem mot vår tid. Tunnelen ved Norsk fjellsprengningsmuseum ble i 2018 kåret til den mest innovative bruken av undergrunnsrom ved den prestisjetunge bransjekonferansen ITA i Kina. I tilknytning til tunnelen ligger også det spektakulære selskaps/event-lokalet Berghallen – med plass til 200 personer. Denne kan leies til diverse arrangementer, les mer her.

Byggetrinn 2 for fjellsprengningsmuseet vil åpne sommeren 2022 og vil by på to etasjer med utstillinger og kunnskap i den autentiske brakkeriggen på området.

Museet er et unikt samarbeid mellom sentrale aktører i norsk anleggs og fjellsprengningsbransje og Norsk vegmuseum. Museet har sin egen venneforening.

Aktuelle utstillinger ved Norsk fjellsprengningsmuseum