Ansatte

Museumsdirektør

Geir Atle Stormbringer

Geir Atle Stormbringer

Museumsleder

Fagavdelingen

Håkon Aurlien

Håkon Aurlien

Rådgiver
Formidling, publikasjoner og kjøretøyhistorie.
Knut Baar

Knut Baar

Kontorsjef
Leder forskning, forvaltning og formidling

Mari Arnekleiv Bekkelund

Rådgiver

Forvaltning og arkiv. (Permisjon)

Izabela Agnieszka Chlewicka

Rådgiver

Forvaltning, verneplan og veghistorie

Ann Merethe Dokken

Ann Merethe Dokken

Samlingsforvaltning
Ann Kristin Engh

Ann Kristin Engh

Rådgiver
Forvaltning, verneplan og veghistorie
Mass Haugen

Mass Haugen

Rådgiver
Samlingsforvaltning, magasin, gjenstander, Primus og kjøretøyhistorie.
Siv Annie Henriksen

Siv Annie Henriksen

Rådgiver
Forvaltning, verneplan og veghistorie.

Berit Hole

Rådgiver

Museumspedagog, forskning og formidling. (permisjon)

Johansson Marit

Johansson Marit

Rådgiver
Forvaltning, verneplan og veghistorie
Ola Per Lotten

Ola Per Lotten

Driftsteknikker
Verksted, forvaltning, maskin- og anleggshistorie.
Odd Jarle Løvold

Odd Jarle Løvold

Driftsteknikker
Verksted, forvaltning, formidling og kjøretøyhistorie.
Geir Paulsrud

Geir Paulsrud

Seniorrådgiver
Forskning, publikasjoner og veghistorie.
Morten Reiten

Morten Reiten

Rådgiver
Forskning, publikasjoner, film og foto.

Ane Cecilie Røed

Publikasjoner, forskning

Anja Aaboen Sletten

Seniorrådgiver

Prosjektleder, formidling og markedsføring.

Åsmund Johannes Sletten

Åsmund Johannes Sletten

Rådgiver
Formidling, arrangementer, trafikksikkerhet og kjøretøyhistorie.
Unni Bryhn Sveen

Unni Bryhn Sveen

Sekretær
Foto,-arkivar og forvaltning.
Cathrine Thorstensen

Cathrine Thorstensen

Seniorrådgiver
Forvaltning, verneplan og veghistorie.
Stian Tranung

Stian Tranung

Rådgiver
Formidling, design, web og museumsvert.

Administrasjon og drift

Ragna Monica Bjørgemoen

Ragna Monica Bjørgemoen

Renholder
Stein Erik Blomberg

Stein Erik Blomberg

Drift og vedlikehold, bygg, uteområder

Roger Frithjofsen

Resepsjon, formidling, museumsbutikk, traffikksikkerhetssenter

Wenche Frøyse

Wenche Frøyse

Resepsjon, formidling, museumsbutikk, trafikksikkerhetssenter
Friederike Simone Klett

Friederike Simone Klett

Resepsjon, formidling, museumsbutikk, trafikksikkerhetssenter
Grethe Odden

Grethe Odden

Renholder
Irene Kurland Rosingholm

Irene Kurland Rosingholm

Konsulent
Administrasjon, kontor, innkjøp
Randi Tone Skjelsvold

Randi Tone Skjelsvold

Avdelingsleder Administrasjon og drift
Astrid Stubrud

Astrid Stubrud

Resepsjon, arrangement, formidling, museumsbutikk

Bård Eirik Thorsen

Drift og vedlikehold, utstillingsteknikk

Stian Tranung

Stian Tranung

Resepsjon, formidling, museumsbutikk, trafikksikkerhetssenter