Ansatte

Museumsdirektør

Anja Aaboen Sletten

Anja Aaboen Sletten

Museumsdirektør

Seksjon for kulturhistorie


Formidling

Morten Reiten

Morten Reiten

Fagkoordinator formidling
Utstillinger, formidling, kommunikasjon, publikasjoner, film og foto

Berit Hole

Museumspedagog, rådgiver

Publikasjoner, utstillinger og FoU

Åsmund Johannes Sletten

Åsmund Johannes Sletten

Rådgiver
Utstillinger, arrangementer, trafikksikkerhet og kjøretøyhistorie.
Håkon Short Aurlien

Håkon Short Aurlien

Rådgiver
Publikasjoner og kjøretøyhistorie.


Samlingsforvaltning

Mass Haugen

Mass Haugen

Fagkoordinator, rådgiver
Magasin, gjenstander, Primus og kjøretøyhistorie.
Knut Baar

Knut Baar

Seniorrådgiver
Forskning, publikasjoner og veghistorie.
Ola Per Lotten

Ola Per Lotten

Formann
Verksted, maskin- og anleggshistorie.
Odd Jarle Løvold

Odd Jarle Løvold

Bilmekaniker
Verksted, utstillinger, arrangement og kjøretøyhistorie.
Unni Bryhn Sveen

Unni Bryhn Sveen

Sekretær
Foto,-arkivar og registrering.
Geir Paulsrud

Geir Paulsrud

Seniorrådgiver
Forskning, publikasjoner og veghistorie.

Ane Cecilie Røed

Publikasjoner, forskning

Lise Marie Hafsten Grønvik

Rådgiver

Arkiv

Kulturminneforvaltning

Cathrine Thorstensen

Cathrine Thorstensen

Fagkoordinator, seniorrådgiver
Verneplan og veghistorie
Ann Kristin Engh

Ann Kristin Engh

Seniorrådgiver
Verneplan og veghistorie

Izabela Agnieszka Chlewicka

Rådgiver

Verneplan og veghistorie

Johansson Marit

Johansson Marit

Prosjektleder, seniorrådgiver
Forvaltning, verneplan og veghistorie

Administrasjon og drift

Randi Tone Skjelsvold

Randi Tone Skjelsvold

Kontorsjef
Leder administrasjon og drift


Drift av bygg og anlegg

Bård Eirik Thorsen

Driftskoordinator

Ragna Monica Bjørgemoen

Ragna Monica Bjørgemoen

Renhold
Grethe Odden

Grethe Odden

Renholder


Administrasjon og publikumstjeneste

Astrid Stubrud

Astrid Stubrud

Koordinator for publikumstjenesten
Irene Kurland Rosingholm

Irene Kurland Rosingholm

Konsulent
Administrasjon, kontor, innkjøp
Friederike Simone Klett

Friederike Simone Klett

Museumsvert
Wenche Frøyse

Wenche Frøyse

Museumsvert

Kristine Salme

Museumsvert

Stian Tranung

Stian Tranung

Museumsvert og Rådgiver