Ansatte

Museumsdirektør

Geir Atle Stormbringer

Museumsleder

Fagavdelingen

Håkon Aurlien

Rådgiver

Formidling, publikasjoner og kjøretøyhistorie.

Knut Baar

Kontorsjef

Leder forskning, forvaltning og formidling

Mari Arnekleiv Bekkelund

Rådgiver

Forvaltning og arkiv. (Permisjon)

Mass Haugen

Rådgiver

Samlingsforvaltning, magasin, gjenstander, Primus og kjøretøyhistorie.

Berit Hole

Rådgiver

Museumspedagog, forskning og formidling. (permisjon)

Ola Per Lotten

Driftsteknikker

Verksted, forvaltning, maskin- og anleggshistorie.

Odd Jarle Løvold

Driftsteknikker

Verksted, forvaltning, formidling og kjøretøyhistorie.

Geir Paulsrud

Seniorrådgiver

Forskning, publikasjoner og veghistorie.

Morten Reiten

Rådgiver

Forskning, publikasjoner, film og foto.

Ane Cecilie Røed

Publikasjoner, forskning

Anja Aaboen Sletten

Seniorrådgiver

Prosjektleder, formidling og markedsføring. (Permisjon)

Åsmund Johannes Sletten

Rådgiver

Formidling, arrangementer, trafikksikkerhet og kjøretøyhistorie.

Unni Bryhn Sveen

Sekretær

Foto,-arkivar og forvaltning.

Cathrine Thorstensen

Seniorrådgiver

Forvaltning, verneplan og veghistorie.

Stian Tranung

Rådgiver

Formidling, design, web og museumsvert.

Administrasjon og drift

Ragna Monica Bjørgemoen

Renholder

Stein Erik Blomberg

Drift og vedlikehold, bygg, uteområder

Roger Frithjofsen

Resepsjon, formidling, museumsbutikk, traffikksikkerhetssenter

Wenche Frøyse

Resepsjon, formidling, museumsbutikk, trafikksikkerhetssenter

Friederike Simone Klett

Resepsjon, formidling, museumsbutikk, trafikksikkerhetssenter

Grethe Odden

Renholder

Irene Kurland Rosingholm

Konsulent

Administrasjon, kontor, innkjøp

Randi Tone Skjelsvold

Avdelingsleder Administrasjon og drift

Astrid Stubrud

Resepsjon, arrangement, formidling, museumsbutikk

Bård Eirik Thorsen

Drift og vedlikehold, utstillingsteknikk

Stian Tranung

Resepsjon, formidling, museumsbutikk, trafikksikkerhetssenter