Trafikksikkerhetssenteret

Trafikksikkerhetssenteret ved Norsk vegmuseum åpnet i 2006 og er basert på Stortingets vedtak fra 2002 om nullvisjon, ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken. Senteret består av ulike installasjoner og interaktivitet som kan prøves og oppleves av de besøkende. Her tar vi i mot grupper etter avtale.

  • Bildet viser hyller med sko (Foto/Photo)
    1/1
    Skovegg over antall døde i trafikken. Foto: Stian Tranung

I trafikksikkerhetssenteret lærer du om de fysiske kreftene du utsettes for ved en kollisjon, og hvor mye kroppen tåler. Du kan teste hvor viktig et bilbelte er og prøve ulike installasjoner som gir økt kunnskap om trafikksikkerhet. I senteret fokuserer vi på hva hver enkelt kan gjøre for å bedre trafikksikkerheten enten du er fotgjenger, syklist, mopedfører eller bilist.  Hvert år dør og skades det mennesker i trafikken i Norge og alle kan bidra til å gjøre veien tryggere. 

Hver høst besøkes senteret av over to tusen 10. klassinger som kommer hit og får en hel dag med trafikksikkerhet på lærerplanen. Bedrifter kommer også hit og får et spesialtilpasset opplegg for sine ansatte.