Hopp til hovedinnhold
  • 1/2
  • Oversiktsbilde som viser Norsk vegmuseum og uteområdet i front.
    2/2
    Norsk vegmuseum fra luften. Foto: Ole A. Flatmark/Norsk vegmuseum

Museumsanlegget Norsk vegmuseum

Norsk vegmuseum er et av Norges største teknisk industrielle museumsanlegg. Museet består av tre museer og en stor museumspark med samlinger og utstillinger ute og inne.

De tre museene er Norsk vegmuseum, Norsk fjellsprengningsmuseum og Norsk kjøretøyhistorisk museum. Museene har til sammen nesten 5000 kvadratmeter innendørs utstillinger, en stor museumspark og en 245m lang bergtunnel som forteller om fjellsprengningshistorien. I sommerhalvåret har museet servering i gjestgiveriet og en rekke arrangementer for besøkende i alle aldre.  

På museet har vi magasiner, lagerhaller, arkiv, fotoarkiv, fagbibliotek og verksted. I museumsparken finner du en rekke bygninger som har hatt betydning for dagliglivet langs veiene, slik som skysstasjon, landhandel, bensinstasjon og vegvokterbolig. Her står det også utstilt mange maskiner som har vært brukt til vegbygging og fjellsprengning.

Alle museumsbygningene ligger i gangavstand til hverandre og det er lett adkomst fra parkeringsplass til vegmuseet og kjøretøymuseet. Vegmuseet og kjøretøymuseet er åpent hele året (stengt mandager i vinterhalvåret), mens fjellsprengningsmuseet er åpent om sommeren. 

Norsk vegmuseum er et nasjonalt museum som også arbeider med å kartlegge, restaurere og forvalte et stort antall gamle veger og bruer rundt om i landet vårt. Vi skal ta vare på, forske på og formidle de spor etter tidligere ferdsel som er en del av vår felles kulturarv. Museet samarbeider både med Riksantikvaren, fylkeskommuner, kommuner og private for å få dette til. Norsk vegmuseum har flere anlegg rundt i landet som bidrar til å tar vare på Statens vegvesens lange historie. Anleggene har unike maskiner, bygninger, gjenstander og lokalhistorie.