• Årbøker. Foto: Håkon Aurlien (Foto/Photo)
    Årbøker. Foto: Håkon Aurlien

Årbøker

Norsk vegmuseum har siden 1993 utgitt en årbok inneholdende fagartikler og temaartikler fra ulike sider av Vegvesenets virksomhet.

I Norge er vi vant til å ha gode veger, men det er ikke naturgitt. De fleste vegene har vært der lenge og er bygd bit for bit over lang tid etter stor innsats fra lensmann og bondestand, og senere av ingeniører og vegarbeidere. De beste er bygd ut ifra kunnskap utviklet over lang tid. Når vegnettet skal tas vare på og videreutvikles, er det viktig å kjenne historien om hvordan vegene er kommet til. I årbøkene har vi artikler som forteller om hvordan våre eldste veger kom til og er blitt utviklet til dagens vegnett, om utviklingen av kjøretøyene, og også hvordan det har vært arbeidet for å utvikle god ledelse og godt faglig arbeid i Vegvesenet.

Bøkene fra 1993 til 2016 er scannet av Nasjonalbiblioteket og kan leses på datamaskin/nettbrett via deres tjeneste «bokhylla.no». Inntil innholdsoversikten for hvert år (nedenfor) er det gjengitt en klikkbar link som leder direkte til starten av boka. Innholdet i årbøkene fra 2017 er gjengitt som nedlastbare PDF-filer.

Vegmuseet har et restopplag av de fleste årbøkene. Disse kan bestilles ved henvendelse til museet.


Kontaktinfo

Telefon: 61 28 52 50

E-post: vegmuseum@vegvesen.no

Norsk vegmuseum
Hunderfossvegen 757
2625 FÅBERG

Årbok 2019

Kjøretøyene i det nye Norsk kjøretøyhistorisk museum, ved Morten Reiten

Veg under veg – ferdsel frå jernalder til notid under, på og ved Sundevegen utenfor Stavanger, ved Even Bjørdal

Postvegen, den første kjøreveg over Voss, ved Geir Paulsrud

Transport gjennom det 20. århundret, ved Dag Bjørnland

Polarbanen, Hitlers jernbane under deler av dagens E6 i Nordland, ved Stig Olav Johansen

Historien om Norges travleste rundkjøring, Sinsenkrysset i Oslo, ved Per Øgland

Kreativ og avansert teknikk i den 100 år gamle Giganten, ved Ernst Sagstuen        

Historien om Think, Norges største bilfabrikk, ved Øystein Asphjell        

Arne Olai Korsbrekke, vegdirektør med lang erfaring, ved Ane Cecilie Røed

Knut Waarum, «den beste veidirektøren Norge aldri fikk»,ved Ane Cecilie Røed

Historien om Sverre Strand og Vegvesenets etatsmerke, ved Håkon Aurlien

Årbok 2018

Forord, ved museumsdirektør Geir Atle Stormbringer

Ny permanent utstilling i Norsk fjellsprengningsmuseum, ved Morten Reiten

Korleis setje i stand ein 1700-talsveg, ved Hakon Aase

Hvordan få i gang igjen en Allis-Chalmers fra 1954,ved Håkon Aurlien        

Jakten på kilometersteinene,ved Stein Arne Sæther

De rette linjers landskap, og en bøkeskog, ved Anne-Sofie Hjemdahl

Taxi - overalt, alltid, ved Roger Prang    

Vegdirektør Andreas Baalsrud, ved Ane Cecilie Røed

Et eventyrlig ingeniørliv,ved Ole Didrik Lærum

Flyplass-speilvendingen som banet vei for ny E6,ved Håkon Aurlien

Den faglige kampen om Bakke bru 1841-44, ved Hans Seland

Trebruenes historie og utvikling frem til moderne tid,ved Otto Kleppe

Historien om utvikling av vegrekkverk i Norge,ved Arnulf Ingulstad

Før og nå: Fjellsprengningsmuseets Lectra Haul malmdumper i 1979 og 2018

Årbok 2017

Statens vegvesen og kulturarven, ved Geir Atle Stormbringer

Hvordan vegmuseet kom til, ved Geir Paulsrud

Starten for Kjøretøyhistorisk museum, ved Jan Vidar Lie Pedersen

Elektriske biler i Norge frem til 1917, ved Trygve Krogsæter

Norsk bilproduksjon, en hyllest til bilpionerene,ved Håkon Aurlien

Kongevegar i Norge, ved Geir Paulsrud

Kongevegen over Dovrefjell, ved Marit Johansson

Hva arkeologene fant på E6-prosjektet, ved Ingar M. Gundersen

En legmanns forskning på gamle riksveger,ved Tore Wiik

Norsk motorveghistorie, ved Vilrid Femoen

Utviklingen av norske vegtunneler, ved Karl Melby og Eirik Øvstedal

Dynamitt og turisme, ved Geir Paulsrud

Utviklingen av sikkerheten i norske vegtunneler,ved Rolf Mellum

Vegdirektør Andreas Baalsrud, ved Ane Cecilie Røed

Vegsjef Munch, som var for langt forut for sin tid, ved Terje Olberg

Årbøker 1993 - 2016

Årbøkene mellom 1993 og 2016 ligger tilgjengelig på Nasjonalbiliotekets nettsider. Trykk på linken under for å se disse.