Hopp til hovedinnhold
  • Årbøker stilt opp foran bokhylle.
    1/1
    Årbøker for Norsk vegmuseum. Foto: Morten Reiten/Norsk vegmuseum

Om årboka

Norsk vegmuseum har siden 1993 utgitt en årbok inneholdende fagartikler og temaartikler fra ulike sider av Vegvesenets virksomhet.

Når vegnettet skal tas vare på og videreutvikles, er det viktig å kjenne historien om hvordan vegene er kommet til. De fleste er bygd bit for bit over lang tid etter stor innsats fra lensmann og bondestand, ingeniører og vegarbeidere. De beste er bygd ut ifra kunnskap utviklet over lang tid. I årbøkene har vi artikler som forteller om hvordan våre eldste veger kom til og er blitt utviklet til dagens vegnett, om utviklingen av kjøretøyene, og også hvordan det har vært arbeidet for å utvikle god ledelse og godt faglig arbeid i Vegvesenet.

Du finner en oversikt over innholdet i hver enkelt årbok ved å klikke på den enkelte årboka i oversikten.

Vegmuseet har liggende eksemplarer av nesten alle årbøkene, så vil du kjøpe en eller flere kan du sende en forespørsel til vegmuseum@vegvesen.no

Kontaktinfo

Telefon: 61 28 52 50

E-post: vegmuseum@vegvesen.no

Norsk vegmuseum
Hunderfossvegen 757
2625 FÅBERG

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1