Årbok for Norsk vegmuseum 2001

  • Forside: Årbok for Norsk vegmuseum 2001 (Foto/Photo)
    Forside: Årbok for Norsk vegmuseum 2001