Bilde av inngangspartiet hos Norsk vegmuseum. (Foto/Photo)

Norsk vegmuseum

Norsk vegmuseum er etatsmuseum for Statens vegvesen, og ble åpnet i 1992.

Fra å være et museum for historien om vegen og vegbyggingen i Norge, har Norsk vegmuseum også etablert Norsk fjellsprengningsmuseum og Norsk kjøretøyhistorisk museum. Alle anleggene er samlet på Hunderfossen nord for Lillehammer.

Hovedbygningen på Norsk vegmuseum har en stor permanent utstilling der du ser hvordan veier oppsto, hvem som bygget dem og hvem som brukte dem opp igjennom historien. Her kan du lese runer på en runestein som forteller hvor viktig det var med bruer allerede den gangen, du møter en småfrekk skyssgutt og du hører hvordan bøndene klaget når kongen befalte dem å arbeide på veien. Her får du også prøvd deg som brusprenger og hvis du vil så kan du sitte i en stor åpen Cadillac og la noen ta bilde av deg. Det er også roterende temporære utstillinger i museet utenom den faste utstillingen.

I tillegg til utstillinger har vi en museumsbutikk og salg av snacks og mineralvann. Her finnes også et stort auditorium, møtelokaler og bibliotek. Det er i denne bygningen du finner vår administrasjon og de fleste kontorene på museet.