Årbok for Norsk vegmuseum 2003

  • Forside: Årbok for Norsk vegmuseum 2003 (Foto/Photo)
    Forside: Årbok for Norsk vegmuseum 2003