Årbok for Norsk vegmuseum 2020

 • Forside: Årbok for Norsk vegmuseum 2020 (Foto/Photo)
  Forside: Årbok for Norsk vegmuseum 2020

Årbokartikler 2020:

 • Forord, ved museumsdirektør Geir Atle Stormbringer
 • Gamle Strynefjellsvegen – opprustning av en fredet veg og et mesterstykke, ved Ann Kristin Engh
 • Skodjebruene, perler med indikasjon på endring og uforanderlighet, ved Elisabeth Schjølberg
 • Trondheimsvegen ut ifrå Kristiania, ved Geir Paulsrud
 • Historien om gjenreisingen av Neby bru, ved Karin Tørklep Sletten
 • Fv 569, Dalseid-Eidsland, vegen det tok 50 år å fullføra, ved Kåre Olav Aldal
 • Fredrikstad bru, bygd etter 100 års diskusjon, ved Håkon Aurlien
 • Trafikksikkerhet gjennom 50 år, ved Leif N. Olsen
 • Bilulykken i Ringebu i 1938 som berørte svært mange, ved Øystein Myhre og Håkon Aurlien
 • Lærerfanger blant vegfolk og «todter», ved Bjarne Langseth
 • En forsiktig vegdirektør i en vanskelig tid, Thomas Offenberg Backer, ved Ane Cecilie Røed
 • Bileventyret Troll - ny kunnskap om historien, ved Mass Haugen, Paal Kvamme og Håkon Aurlien
 • Leif «Basse» Hveem, legenden på to hjul, ved Åsmund Johannes Sletten
 • Bensinstasjonen på Norsk vegmuseum, ved Morten Reiten
 • Da den norske Geita borret i fjell, ved Håkon Aurlien