Årbok for Norsk vegmuseum 2000

  • Forside: Årbok for Norsk vegmuseum 2000 (Foto/Photo)
    Forside: Årbok for Norsk vegmuseum 2000