Årbok for Norsk vegmuseum

  • Forside: Årbok for Norsk vegmuseum 2005 (Foto/Photo)
    Forside: Årbok for Norsk vegmuseum 2005