Årbok for Norsk vegmuseum 2004

 • Forside: Årbok for Norsk vegmuseum 2004 (Foto/Photo)
  Forside: Årbok for Norsk vegmuseum 2004

Les hele årboken her

Årbokartikler 2004:

 • En vegstasjon opp fra intet. Talvik i Finnmark,ved Magne Skjånes
 • Tiden som vegdirektør i Tanzania,vedOlav Ellevset
 • Erfaringer og refleksjoner etter 14 år med internasjonalt arbeid i Statens vegvesen, ved Harald Julsrud
 • Levande väghistoria. Med häst och släde 42 mil från Falun til Røros,ved Jan-Olof Montelius
 • Om Burmaveien - et veiminne,ved Aslak Ravlo
 • Mobilsamband i Statens vegvesen, vedArild Koldgrov og Arnulf Ingulstad
 • Vegarbeidsdrift, maskinpark og nasjonal verneplan, ved Bjørn Prebensen
 • Trafikksikkerhet i Lillehammer - med nullvisjonen i sikte, ved Steinar Svensbakken
 • Vegen - en konstruksjon av meninger og materielle ting, ved Asbjørn Hovd, Geir Paulsrud, Per Østby og Trond Berg.
 • Et vanlig - og uvanlig - jernbaneland. Jernbanen og fremveksten av det moderne Norge ca. 1850 - 1940, ved Trond Berg
 • Modernisering og disiplinering. Norsk jernbane 1850-1900, Yngve Skjæveland
 • Landevegslokomotivene - forsøk med ny teknologi på 1870-tallet,ved Bård Toldnes
 • Jernbana og kva den medførte av endringar i samferdsla i Gudbrandsdalen, ved Geir Paulsrud
 • Utdanning av veg- og jernbaneingeniører ved NTH i perioden 1912-1970,ved Asbjørn Hovd
 • Bilalderens eksperter (om Opplysningsrådet for Biltrafikken), vedPer Østby
 • Historien om to norske forskningsinstitutter - TØI og NIBR, ved Trygve Solheim
 • Et smalsporet vegnett. Et resultat av distriktspolitikk, teknologisprang og institusjonell arv, vedKnut Boge
 • Framtidas veg - muligheter og utfordringer, ved Tor Jakob Smeby
 • Familiedagen ved Norsk vegmuseum 2004,Anja Vesteraas
 • Museumsarbeidet i Statens vegvesen 2003. Utdrag av årsmeldingene fra regionene, ved Cathrine Thorstensen
 • Årsmelding for Norsk vegmuseum 2003, ved Geir Paulsrud
 •