Hopp til hovedinnhold
  • 1/1

Kjøring med firehjuling

Terrengmotorsykkel (engelsk all-terrain vehicle, forkortet ATV) brukes om tre-, fire- og sekshjuls motorsykler med brede dekk beregnet på terrengkjøring. Terrengmotorsykler benyttes også til kjøring på vanlig vei, og kan da avhengig av utforming registreres som for eksempel bil, motorsykkel eller traktor. En ATV kan være registrert som moped, firhjuls motorsykkel eller traktor.  Traktorregistrert ATV til bruk i næringsvirksomhet og privat er de vanligste i Norge. Men det finnes også en del som er MC-registrerte.

I vognkortet finner du informasjon om hva kjøretøyet er registrert som. Du må ha ulike førerkortklasser for å kunne kjøre en firhjuling.

Som sjåfør er det ditt ansvar å sjekke om du har lov til å føre kjøretøyet. Er du i tvil? Ta kontakt med din lokale trafikkstasjon ved Statens vegvesen

I Norge kan du kjøre ATV fra du er 16 år med traktorlappen, dersom kjøretøyet er registrert som traktor og har en maksfart på 40 km/t. Du kan også kjøre ATV om man har vanlig bilsertifikat også.


Når må du ha førerkort?
Dersom firehjulingen har en maksfart på over 6 kilometer i timen og/eller en egenvekt på over 50 kilo, må du ha førerkort for å kjøre denne. Dette gjelder uansett hvor kjøringen foregår. Unntaket er dersom du kjører på lukket bane i regi av motorsportforbundet. Les mer om dette her.

Her er førerkortklasser for kjøring med ATV:

  • ATV registrert som moped: Minstealderen er 16 år når firehjuls moped-ATV har egenvekt ikke over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift). Er disse ATV-mopeders egenvekt over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift), er minstealderen 18 år. Samme aldersbegrensninger gjelder når du får klasse AM147 etter  å ha tatt førerkort i klasse T.
  • ATV registrert som tung motorsykkel (MC) kan kjøres med førerkort klasse B. Med klasse B kan du også kjøre moped-ATV.
  • Dersom fire- eller sekshjulingen er registrert som traktor (T3A) med maksimal hastighet 40 km/t kreves førerkort klasse T eller B.
  • ATV registrert som traktor med maksimal hastighet 60 km/t (T3B) krever klasse B. Merk at det ikke er lov å kjøre denne med klasse T.


Leketøy eller kjøretøy?

Dersom ATV-en ikke kan kjøre raskere enn 6 km/t og veier under 50 kilo, klassifiseres den som et leketøy. Da trenger du ikke registrere ATV-en, og det er ikke krav til førerkort eller bruk av verneutstyr. Disse leketøyene kan ikke brukes på vei eller i utmark.

Det er forbudt for barn å kjøre ATV både på privat og offentlig vei.

Kjøring av ATV

Det kommer stadig flere  ATVer i trafikken, noe som også betyr flere ulykker. I dag finnes forskjellige typer ATV som krever forskjellige typegodkjenninger. De kan enten registreres som moped, firehjuls motorsykkel eller traktor. Disse kan kjøres på offentlig vei med hvite skilter, men kun ATV i motorsykkelklassen kan brukes på motorvei. Du får ingen spesiell føreropplæring på ATV, med mindre du kjører motorsport. Andre som bruker disse kjøretøyene har førerkort for moped, motorsykkel eller bil. Men en firehjuls ATV har helt andre kjøreegenskaper og et helt annet balansepunkt enn andre kjøretøy.

Uregistrerte kjøretøy kan ikke ferdes på veinettet, men brukes på lukket bane, hvis sjåføren har lisens fra Norges Motorsportforbund. Andre ATVer er laget med tanke på landbruk eller skogbruk. De kan registreres på svarte skilter og kjøre på privat vei. Kjøring i terreng må skje i henhold til Lov om motorferdsel i utmark.

Etter loven må førere bruke hjelm på ATVer som er registrert som moped eller firehjuls motorsykkel. Loven gjelder ikke kjøretøy registrert som traktor.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1