• Adler, produsert på Kambo. Foto: Morten Reiten/Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
    1/1
    Adler, produsert på Kambo. Foto: Morten Reiten/Norsk vegmuseum

Fast utstilling ved Norsk kjøretøyhistorisk museum

Vår faste utstilling ved Norsk kjøretøyhistorisk museum et innblikk i hvordan den norske kjøretøyhistorien har utviklet seg fra slutten av 1800-tallet og frem mot våre dager. Utstillingen viser ca. 150 kjøretøy, med fokus på biler, motorsykler og tråsykler som har vært vanlig til privat bruk.

Denne utstillingen speiler de kjøretøytyper og merker som kan fortelle historien om motoriseringen av Norge og kjøretøyenes betydning og utvikling frem mot våre dager. Den andre linjen av utstillingen følger forsøkene på en norsk kjøretøyproduksjon, fra Fossum og Norsk Automobil og Vognfabrik i 1907/1909 til Think på 2000-tallet. Ingen andre musser i hverken inn- eller utland som klarer, ved genuine kjøretøy, å gi en såpass komplett innføring i det vi kan kalle norsk kjøretøyproduksjon.