• Mobil-stasjon i Kirkegata i Lillehammer. Foto: ukjent (Foto/Photo)
    1/1
    Mobil-stasjon i Kirkegata i Lillehammer. Foto: ukjent

Forskning

Norsk vegmuseum har følgende aktuelle forskningsprosjekter:

Kongevegene og etablering av de første kjørevegene iNorge (Geir Paulsrud). Pågående doktoravhandling (Dr. Philos.) Etablering av et kjørevegsystem 1650-1824.

Bensinstasjoner i Norge på 1950- og 60-tallet (Morten Reiten). Prosjektet tar for seg hvordan internasjonale oljeselskaper og deres merkevarer bidro til å endre måten bensinstasjoner ble drevet på i etterkrigstidens Norge. Forskningsprosjektet ble avsluttet høsten 2021 med en vitenskapelig artikkel i Norsk museumstidsskrift som kan leses her: Moderne merkevarer og smart service (idunn.no)

De norske vegdirektørene (Ane Cecilie Røed). Artikkelserie, fortløpende publisering i Norsk vegmuseums årbøker.

Norsk vegmuseum har arkiv, fotosamling og bibliotek som kan stilles til disposisjon for forskning etter nærmere avtale.