• Mobil-stasjon i Kirkegata i Lillehammer. Foto: ukjent (Foto/Photo)
    Mobil-stasjon i Kirkegata i Lillehammer. Foto: ukjent

Forskning

Pr 2020 har museet følgende egne forskningsprosjekter:

Kongevegene og etablering av de første kjørevegene i Norge (Geir Paulsrud). Pågående doktoravhandling (Dr. Philos.) Etablering av et kjørevegsystem 1650-1824.

Bensinstasjoner i Norge på 1950- og 60-tallet (Morten Reiten). Ferdigstilles høsten 2020 som vitenskapelig artikkel. Artikkelen tar for seg hvordan internasjonale oljeselskaper og deres merkevarer bidro til å endre måten bensinstasjoner ble drevet på i etterkrigstidens Norge.

De norske vegdirektørene (Ane Cecilie Røed). Artikkelserie, fortløpende publisering i Norsk vegmuseums årbøker.

Norsk vegmuseum har arkiv, fotosamling og bibliotek som kan stilles til disposisjon for forskning etter nærmere avtale.