Hopp til hovedinnhold
  • Fotografi av Mobilstasjon med tankbil i Lillehammer sentrum på 60-talllet
    1/1
    Mobilstasjon i Lillehammer sentrum på 60-tallet. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum

Forskning

Norsk vegmuseum har følgende aktuelle forskningsprosjekter:

Kongevegene og etablering av de første kjørevegene i Norge (Geir Paulsrud). Pågående doktoravhandling (Dr. Philos.) Etablering av et kjørevegsystem 1650-1824.

Bensinstasjoner i Norge på 1950- og 60-tallet (Morten Reiten). Prosjektet tar for seg hvordan internasjonale oljeselskaper og deres merkevarer bidro til å endre måten bensinstasjoner ble drevet på i etterkrigstidens Norge. Forskningsprosjektet ble avsluttet høsten 2021 med en vitenskapelig artikkel i Norsk museumstidsskrift som kan leses her: Moderne merkevarer og smart service (idunn.no)

De norske vegdirektørene (Ane Cecilie Røed). Artikkelserie, fortløpende publisering i Norsk vegmuseums årbøker.

Norsk vegmuseum har arkiv, fotosamling og bibliotek som kan stilles til disposisjon for forskning etter nærmere avtale.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1