Årskort parkering

  • Astrid Stubrud håper mange av de som bruker museet mye vil kjøpe årskort for parkering. Foto: Morten Reiten/Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
    1/1
    Astrid Stubrud håper mange av de som bruker museet mye vil kjøpe årskort for parkering. Foto: Morten Reiten/Norsk vegmuseum

Nå kan du kjøpe årskort på parkering ved Norsk vegmuseum

I oktober i år ble det innført en moderat parkeringsavgift på parkeringsplassene ved Norsk vegmuseum. Astrid Stubrud ved museet forteller at det har vært få negative reaksjoner og at parkeringsavgiften har blitt møtt med forståelse fra publikum. Museets uteområder for parkering har økt betraktelig bare de siste årene, noe som gir større vedlikeholdsbehov både sommer og vinter. En del, særlig lokale besøkende, har likevel etterlyst en mulighet til å kunne få en lavere pris på parkering ved hyppige besøk. Derfor har nå Norsk vegmuseum lansert årskort for parkering, hvor man for 250 kroner kan besøke museet så ofte man vil gjennom et helt år.

En enkelt parkering koster kroner 69, og det er fortsatt gratis inngang på Norsk vegmuseum og Norsk kjøretøyhistorisk museum.

Årskort kan du kjøpe her 
Les mer om parkering ved Norsk vegmuseum her