Hopp til hovedinnhold
  • Plakat til utstillingen Skjønnhet og udyr. Tittel på topp og en motorsykkel i sort hvitt under.
    1/1
    Plakat til utstillingen Skjønnhet og udyr. Foto: Norsk vegmuseum

Skjønnhet og udyr (1997)

Hva kan kunstindustrimuseet i Oslo og Norsk vegmuseum ha felles? Jo, en ting: motorsykler. Vi ser det forskjellig fordi det ene museet fokuserer på design og symbolbruk. Det andre mer kulturhistorisk med et spesielt blikk på teknikk og bruk. Men begge samles i en interesse og begeistring for motorsykkelen – dette «vesen» som har både skjønnhet og udyr i seg. Da kunstindustrimuseet bestemte seg for å arrangere en utstilling med motorsykler kalt MC – skjønnhet og udyr, kom samarbeidet av seg selv. Utstillingsarkitekt Piotr Zamecznik koblet institusjonene sammen fordi han mente at en syntese mellom det kultur- og designhistorie kunne bringe frem nye sider av motorsykkelen.

Når de to museene går inn i dette prosjektet, skyldes det at interessen for motorsykler som fritidskjøretøy i vinterlandet Norge har eksplodert de siste 5-6 årene. Det at så mange i dag vil bruke mellom 20.000 og 200.000 kroner på et fritidskjøretøy, indikerer at dette er et tema som fortjener å bli tatt på alvor også kulturelt sett. Utstillingen ønsker å sette søkelyset på denne facinasjonen og belyse noe av den metalitetet og aura som ligger rundt dette ca. 100 år gamle kjøretøyet.

Vi håper at utstillingen kan gi næring til fantasien og et videre perspektiv både på motorsykkelens design og kulturhistorie.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1