Hopp til hovedinnhold
  • Oversiktsbilde fra utstillingen. Diverse plansjer med tekst, bilde av Kong Olav, og i bakgrunnen står en hestevogn.
    1/1
    Fra utstillingen. Foto: Norsk vegmuseum

Kongeferder i Norge - gjennom 300 år (2000)

Denne utstillingen tar for seg kongereiser gjennom Norge i eldre og nyere tider.

​Mange konger har reist gjennom Norge opp gjennom tidene, i denne utstillingen ble noen av dem presentert.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1