Hopp til hovedinnhold
 • Container med utstillingen E18 inne i seg.
  1/1
  Fra utstilling. Foto: Norsk vegmuseum

E18 En kulturhistorisk reise (2009)

Trodde du planene om firefelts motorvei gjennom Vestfold var nye? Visste du at plankrysset ved Farris var verneverdig?

På Norsk vegmuseum kan du nå se en utstilling som viser trafikk og veibygging i Vestfold de siste 50 årene. Utstillingen drøfter utviklingen fra idyllen rundt "Sørlandske hovedvei" til dagens tunnelskandale.

Utstillingen, som opprinnelig ble laget som en vandreutstilling for bruk på rasteplasser i Vestfold sommeren og høsten 2007, har nå blitt flyttet til Norsk vegmuseum. Utstillingen består av tre containere som publikum kan gå igjennom og oppleve ulike sider ved motorvegutbyggingen gjennom Vestfold fra 1960 - 2007.

 • Plansjer med tekst og bilde om E18 inne i en container. To personer ser på utstillingen.
  1/1
  Fra utstillingen. Foto: Norsk vegmuseum

Temaer i utstillingen er bl.a.: forhold til natur og miljø, konsekvensutredninger med ulike krav og ønsker, arkeologiske registreringer og utgravninger, og trafikken langs E-18 gjennom flere epoker

Å bygge en moderne motorvei i vår tid, er en krevende, kostbar og komplisert sak. Raset i Hanekleivtunnelen skapte også diskusjoner om tekniske utfordringer, ansvar og økonomi. Geologien var en utfordring, på samme måte som sikkerheten, miljøet og kulturlandskapet var det.

Vandreutstillingen "E-18 - en kulturhistorisk reise" er et samarbeidsprosjekt mellom ABM-institusjonene, Arkiv, Bibliotek og Museer i Vestfold. Prosjektet er støttet økonomisk av ABM-utvikling, Norsk kulturråd, Statens vegvesen og Vestfold fylkeskommune i tillegg til ABM-institusjonenens egne midler.

Bilder

Her kan du se bilder fra utstillingen

 • Plansjer med tekst og bilde om E18 inne i en container.
  1/8
  Fra utstillingen. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum
 • Container med utstillingen E18 inne i seg.
  2/8
  Fra utstillingen. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum
 • Plansjer med tekst og bilde om E18 inne i en container.
  3/8
  Fra utstillingen. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum
 • Plansjer med bilder av E18 inne i en container.
  4/8
  Fra utstillingen. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum
 • Plansjer med tekst og bilde om E18 inne i en container.
  5/8
  Fra utstillingen. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum
 • Plansjer med tekst og bilde om E18 inne i en container.
  6/8
  Fra utstillingen. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum
 • Plansjer med tekst og bilde om E18 inne i en container.
  7/8
  Fra utstillingen. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum
 • Plansjer med tekst og bilde om E18 inne i en container. To personer ser på utstillingen.
  8/8
  Fra utstillingen. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1