Med kjørefrakk og lærstøvler - bil og trafikk for 100 år siden

Å være trafikant i Norge for 100 år siden var ikke alltid lett.
Veiene var ofte i dårlig forfatning, slik at motorsykler og biler daglig ble satt på harde prøver. I tillegg var veier og gater fulle av fotgjengere, hestekjerrer og syklister.

I mangel av et godt regelverk skapte dette ofte både farlige og skjebnesvangre situasjoner. I denne utstillingen tar vi et tilbakeblikk og viser hvordan det var å ferdes langs veiene i Norge for 100 år siden.

  • Fra utstillingen. Foto: Stian Tranung/Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
    1/1
    Fra utstillingen. Foto: Stian Tranung/Norsk vegmuseum