• Høydalsmo vegstasjon. Foto: Morten Reiten (Foto/Photo)
    1/1
    Høydalsmo vegstasjon. Foto: Morten Reiten

Høydalsmo

Høydalsmo vegstasjon er et eksempel på en type bygning som ble viktig for vegvesenet etter hvert som mengden utstyr og maskiner økte, i tillegg til kravet om brøyting for de nye automobilene. Materiellet trengte et sted der det kunne vedlikeholdes og lagres forsvarlig, og det ble en av hovedoppgavene for disse bygningene. I tillegg måtte store og dyre maskiner helst parkeres under tak. Denne typiske anleggsmia har tilhørt vegvokter Kilen i Lunde i Telemark. den er innredet med en enkel benk med skruestikke og ei vesse. Smia ble brukt til å vedlikeholde redskap, slik som kvessing av hakker og bor.

I 1978 ble vegstasjonen nedlagt og erstattet av en ny vegstasjon i Åmot. Det var så planlagt at arealet skulle bli overdratt til Tokke kommune i 1988, og da ville bygningen blitt revet. I stedet kom Norsk vegmuseum på befaring og det ble i 1987 besluttet å flytte hele bygningen til Hunderfossen. Da hadde bygningen allerede en stund vært en del av planene for opprettelsen av museet. Grunnen til dette var at Høydalsmo var en av de få vegstasjonene fra mellomkrigstiden som var godt bevart, i tillegg til at mye av det opprinnelige utstyret fremdeles var der. 

Etter rivningen ble alt flyttet til museets tomt og satt opp igjen i tide til åpningen den 22. juni 1992.