Hopp til hovedinnhold
  • Bilde av bøker
    1/1
    Bøker. Foto: Morten Reiten/Norsk vegmuseum

Andre publikasjoner

Norsk vegmuseum utgir årlig «Årbok for Norsk vegmuseum» med stoff som omhandler tema knyttet til kjøretøy- tunnel- og veghistorie. I tillegg publiserer vi også egne fagbøker. 

Alle bøkene kan kjøpes i museumsbutikken på Norsk vegmuseum.

Vi kan også sende i posten, send mail til: vegmuseum@vegvesen.no

Bøker

Gamle veger og vegfar

En håndbok i vern og tilrettelegging

Utgiver: Statens vegvesen og Riksantikvaren

Utgitt 2021
Kr. 349,-
Forfatter: Jan Adriansen

På to hjul

Bind 1
Sykkelproduksjon i Norge 1880-1980, Norske sykkelfabrikker, Sykkelprodusenter og Sykkelverksteder, Sportsforretninger og forretninger som solgte sykler.

Utgiver Helge Aabakk med støtte fra Kulturrådet Norsk kulturfond
Utgitt 2021
Kr. 399,-
Forfatter: Helge Aabakk

Krigens veger i Finnmark

Forlag: Orkana Forlag
Utgitt: 2020

Kr. 349,-

Forfatter: Bjarne Langseth

Veier til modernisering

Veibygging, samferdsel og samfunnsendring i Norge på 1800-tallet

Forlag: Pax forlag
Utgitt 2009
kr. 400,-

Forfatter: Sverre Knutsen

Store drømmer og harde realiteter

Veibygging og biltrafikk i Norge, 1912-1960

Foralg: Pax forlag
Utgitt 2014
Kr. 437,-

Forfatter: Pål Nygaard

Norsk vegpolitikk etter 1960

Stykkevis og delt

Forlag: Cappelen akademisk forlag
Utgitt 2005
Kr. 249,-

Forfattere: Sverre Knutsen og Knut Boge

Haandbog for Veiofficianter

Norsk veimesters rundreise til Storbritannia og enda lenger anno 1838

Forlag: Commentum forlag
Utgitt: 2013
kr. 348,-

Forfatter: Hans Seland

Itte kar om å slutte

Historien om Asgeir Engjoms liv med bil og maskiner

Utgiver: Statens vegvesen/Norsk vegmuseum
Utgitt: 2013
Kr. 149,-

Forfatter: Inge Møller

I grenseland

Bildrømmer på 1950-tallet

Utgiver: Statens vegvesen/Norsk vegmuseum
Utgitt: 2014
Kr. 198,-

Forfatter: Rolf Larsen

Braut 5

Til Befordringsvæsenets Fremme
En biografi om Georg Daniel Barth Johnson
Ingeniør og samferdselsstrateg i 1800-tallets Norge

Utgiver: Norsk vegmuseum
Utgitt 2019
Kr. 279,-

Forfatter: Hans I. Seland

Braut 4

Transport gjennom 20. århundret

Utgiver: Norsk vegmuseum
Utgitt: 2018
Kr. 379,-

Forfatter: Dag Bjørnland

Braut 3

Articles from Northern European Road History

Forlag: Nordbalt
Utgitt: 2017
Kr. 175,-

Redaktør: Geir Atle Stormbringer

Braut 2

Nordiske veghistoriske studier

Utgiver: Norsk vegmuseum, i samarbeid med Finlands Vägmuseum, Danmark Vejmuseum og Vägverkets museum, Sverige
Utgitt: 2002
Kr. 50,-

Redaksjon: Hallstein Hage og Anne-Mette Nielsen