Hopp til hovedinnhold
  • Bilde av bøker
    1/1
    Bøker. Foto: Morten Reiten/Norsk vegmuseum

Andre publikasjoner

Norsk vegmuseum gjer årleg ut «Årbok for Norsk vegmuseum» med stoff som handlar om tema knytta til køyretøy-, tunnel- og veghistorie. Vi publiserer og eigne fagbøker. 

Alle bøkene kan kjøpast i museumsbutikken på Norsk vegmuseum.

Vi kan og sende i posten, send mail til: vegmuseum@vegvesen.no

Faktura med pris på bøkene og porto blir sendt etter.

Bøker

Krokkleiva og Kongens utsikt

Et eventyrlig turistmål

Gitt ut av Dreyers forlag
Gitt ut 2023
Kr. 399,-

Forfatter: Sveinung Engeland

Gamle veger og vegfar

En håndbok i vern og tilrettelegging

Gitt ut av Statens vegvesen og Riksantikvaren

Gitt ut 2021
Kr. 349,-
Forfatter: Jan Adriansen

På to hjul

Bind 1
Sykkelproduksjon i Norge 1880-1980, Norske sykkelfabrikker, Sykkelprodusenter og Sykkelverksteder, Sportsforretninger og forretninger som solgte sykler.

Gitt ut av Helge Aabakk med støtte fra Kulturrådet Norsk kulturfond
Gitt ut 2021
Kr. 399,-
Forfatter: Helge Aabakk

Krigens veger i Finnmark

Gitt ut av Orkana Forlag
Gitt ut 2020

Kr. 349,-

Forfatter: Bjarne Langseth

Veier til modernisering

Veibygging, samferdsel og samfunnsendring i Norge på 1800-tallet

Gitt ut av Pax forlag
Gitt ut 2009
kr. 400,-

Forfatter: Sverre Knutsen

Store drømmer og harde realiteter

Veibygging og biltrafikk i Norge, 1912-1960

Gitt ut av Pax forlag
Gitt ut 2014
Kr. 437,-

Forfatter: Pål Nygaard

Norsk vegpolitikk etter 1960

Stykkevis og delt

Gitt ut av Cappelen akademisk forlag
Gitt ut 2005
Kr. 249,-

Forfattere: Sverre Knutsen og Knut Boge

Haandbog for Veiofficianter

Norsk veimesters rundreise til Storbritannia og enda lenger anno 1838

Gitt ut av Commentum forlag
Gitt ut 2013
kr. 348,-

Forfatter: Hans Seland

Itte kar om å slutte

Historien om Asgeir Engjoms liv med bil og maskiner

Gitt ut av Statens vegvesen/Norsk vegmuseum
Gitt ut 2013
Kr. 149,-

Forfatter: Inge Møller

I grenseland

Bildrømmer på 1950-tallet

Gitt ut av Statens vegvesen/Norsk vegmuseum
Gitt ut 2014
Kr. 198,-

Forfatter: Rolf Larsen

Braut 5

Til Befordringsvæsenets Fremme
En biografi om Georg Daniel Barth Johnson
Ingeniør og samferdselsstrateg i 1800-tallets Norge

Gitt ut av Norsk vegmuseum
Gitt ut 2019
Kr. 279,-

Forfatter: Hans I. Seland

Braut 4

Transport gjennom 20. århundret

Gitt ut av Norsk vegmuseum
Gitt ut 2018
Kr. 379,-

Forfatter: Dag Bjørnland

Braut 3

Articles from Northern European Road History

Gitt ut av Nordbalt
Gitt ut 2017
Kr. 175,-

Redaktør: Geir Atle Stormbringer

Braut 2

Nordiske veghistoriske studier

Gitt ut av Norsk vegmuseum, i samarbeid med Finlands Vägmuseum, Danmark Vejmuseum og Vägverkets museum, Sverige
Gitt ut 2002
Kr. 50,-

Redaksjon: Hallstein Hage og Anne-Mette Nielsen

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1