• Bøker. Foto: Morten Reiten (Foto/Photo)
    Bøker. Foto: Morten Reiten

Andre publikasjoner

Norsk vegmuseum utgir årlig «Årbok for Norsk vegmuseum» med stoff som omhandler tema knyttet til bil- tunnel- og veghistorie. I tillegg publiserer vi også egne fagbøker. 

Bestilling av bøker:  vegmuseum@vegvesen.no

Bøker

Fagbokserie Dag Bjørnland, transporthistorie 1900-2000. Utgitt 2018.