•  (Foto/Photo)

Wiregravemaskin

Denne tidlige Bucyris-Erie gravemaskinen har skuffen vendt forover og benevnes som forgraver. Maskintypen var - og er fortsatt - godt egnet til opplasting av store mengder løsmasser for borttransport i åpne gruver og store steinbrudd. Kraftoverføringen til gravestikka og skuffen er av wiretypen. Motoren startes med bensin og slås etter start og varmkjøring over til dieseldrift. Dette skjer ved å endre kompresjonsforholdet i motorens kompresjonsrom og samtidig slå av elektrisk tenning og bensintilførsel. Denne maskinen var først i bruk til øvelseskjøring i Hæren og deretter brukt til undervisning på Lena videregående skole i Hedmark, før den ble kjøpt inn til Norsk vegmuseum i 1997.