•  (Foto/Photo)

Veghøvel

Denne veghøvelen ble solft ny til Statens vegvesen Oppland i 1989 av firmaet Pay & Brinck AS i Oslo, og var i kontinuerlig bruk der inntil den ble overført til Mesta AS i 2003. Maskinen hadde flere faste førere på ulike strekninger i fylket. Slik den nå står er det påløpt ca 15.000 kjørte timer på telleverket. I 1997 fikk denne høvelen ettermotert konstant trykk på midtskjæret, og den ble da mer lettkjørt. 140 G-modellen ble produsert i nesten 10.000 eksemplarer i perioden 1972-1996. Statens vegvesen hadde svært mange 140 G-maskiner i drift i landet over, og var sterkt involvert for å få modellen tilpasset eget behov. Gave fra Mesta AS, Romerike vegstasjon til Norsk vegmuseum i 2005.