• Vegvokterboligen. Foto: Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
    1/1
    Vegvokterboligen. Foto: Norsk vegmuseum

Stiklestad

Den veghistoriske utstillingen på Stiklestad er en del av Verdal museum, som igjen er en del av Stiklestad nasjonale kultursenter. 

Hovedutstillingen er i Telthuset. Dette er en bygning fra 1753 som, som ved den gamle hærordningen, var organisert som bygdekompani og ble brukt til oppbevaring av militært materiell. Det er Statens vegvesen Region midt som har bygd opp utstillingen. Mye utstyr fra «gammeltida» er restaurert og tatt vare på. Her finner du alt fra enkelt, håndholdt utsyr til traktor med knottgenerator og en god gammel Volvo "Bamse». 

Ved siden av den veghistoriske utstillingen i Telthuset finnes det også en vegvokterbolig med uthus og stabbur. Utstillingen er godt integrert i den øvrige kultur- og museumsvirksomheten på stedet.

  • Telthuset. Foto: Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
    1/1
    Telthuset. Foto: Norsk vegmuseum