• Vegvokterboligen. Foto: ukjent/Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
    Vegvokterboligen. Foto: ukjent/Norsk vegmuseum

Stiklestad

Den veihistoriske utstillingen er en del av Verdal museum, som igjen er en del av Stiklestad nasjonale kultursenter. 

Hovedutstillingen er i Telthuset. Dette er en bygning, som ved den gamle hærordningen organisert som bygdekompani, ble brukt til oppbevaring av militært materiell. Den eldste delen av bygningen er fra 1753. Ved siden av den veihistoriske utstillingen i Telthuset finnes det også en veivokterbolig med uthus og stabbur. Utstillinga er godt integrert i den øvrige kultur- og museumsvirksomheten på stedet.

  • Telthuset. Foto:Ukjent/Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
    1/1
    Telthuset. Foto:Ukjent/Norsk vegmuseum