•  (Foto/Photo)

Rodneyhallen

Slike haller har vært i bruk som lager for Statens vegvesen på en rekke steder rundt om i Norge. Inne i vår hall står flere spennende kjøretøy, blant annet en urestaurert snøfres produsert av franske Laffly på oppdrag fra tyskerne i 1942. Maskinen har en lang rekke spennende detaljer med flott patina. Fresen kom til Norge med den tyske okkupasjonsmakten, og ble etter krigen overtatt av Statens vegvesen. Den stod stasjonert på Hjerkinn i følge en oversikt fra 1949-50.