• Skiippagurra vegstasjon. Foto: Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
  1/1
  Skiippagurra vegstasjon. Foto: Norsk vegmuseum

Skiippagurra vegstasjon

Skipagurra vegstasjon er ikke lenger en operativ vegstasjon men står i verneplanen som magasin/lager. Her er det samlet en rekke bygninger, maskiner, kjøretøy, gjenstander og foto knyttet til etatens virksomhet i Finnmark. I 2014 ble det etablert en veihistorisk utstilling, og anlegget inngår i de årlige «Tana-dagene» med omvisninger og demonstrasjoner.

 • Fra utstillingen. Foto: Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
  1/1
  Fra utstillingen. Foto: Norsk vegmuseum

På grunn av sitt store areal med lange avstander og hardt klima er veghistorien i vårt nordligste fylke helt spesiell. Å bygge veger her og holde dem i drift hele året satte ekstra store krav til både mennesker og materiell. Området ble også mye hardere rammet av krigshandlinger enn andre steder i landet. Da tyske tropper trakk seg tilbake i 1944 ble blant annet flere hundre bruer sprengt. 

Utstillingen viser historien om vegarbeidet i Finnmark og viser gjenstander og maskinene og forteller om menneskene som bygde vegene. Samlingen inneholder flere flotte restaurerte kjøretøyer, en gammel anleggsbrakke og mange bilder og gjenstander som viser utviklingen av samferdselen i fylket. Skiippagurra er hovedsted for veghistorien i hele Nord-Norge.

Blant kjøretøyene i samlingen er en Chevrolet varebil fra 1947 som ble benyttet som oppsynsmannsbil i vegvesenet i Finnmark. Denne bilen var første bil som kjørte over brua da Tana bru åpnet 28. august 1948. Den er nå restaurert tilbake til fordums prakt, og har også fått  sitt gamle registreringsnummeret tilbake. I samlingen finnes også en Caterpillar slepehøvel fra 1936-1937. Denne utgaven er antakelig det eneste bevarte eksemplaret i Norge. Et annet tungt klenodium er en Volvo lastebil fra 1941.

 • Norge. Foto: Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
  1/1
  Norge. Foto: Norsk vegmuseum