• Skiippagurra vegstasjon. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
  Skiippagurra vegstasjon. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum

Skiippagurra vegstasjon

Skipagurra vegstasjon er ikke lenger en operativ vegstasjon men står i verneplanen som magasin/lager. Her er det samlet en rekke maskiner, kjøretøy, gjenstander og foto knyttet til etatens virksomhet i Finnmark. I 2014 ble det etablert en veihistorisk utstilling, og anlegget inngår i de årlige «Tana-dagene» med omvisninger og demonstrasjoner.

 • Fra utstillingen. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
  1/1
  Fra utstillingen. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum

Der kan du se maskinene som bygde Finnmark på 1930-tallet, flotte restaurerte kjøretøy, en gammel anleggsbrakke og masse bilder og gjenstander som viser utviklingen av samferdselen i fylket. Skiippagurra er hovedsted for veghistorien i hele Nord-Norge.

Blant klenodiene i samlingen er en Chevrolet varevogn 1947-modell, som var oppsynsmannsbil og som ble brukt da Tana bru åpnet 28. august 1948. Den er brakt tilbake til fordums prakt, og har også fått registreringsnummeret tilbake. Der er også en Caterpillar slepehøvel fra 1936-1937. Utgaven er antakelig det eneste bevarte eksemplaret i Norge. Et annet tungt klenodie er en Volvo lastebil fra 1941.

 • Norge. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
  1/1
  Norge. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum