• Fra Ørje vegstasjon. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
  Fra Ørje vegstasjon. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum

Ørje vegstasjon

Ørje vegstasjon er ikke lenger en operativ vegstasjon, men deler av bygningsmassen leies ut til entreprenør. Vegstasjonen består av garasje, kontorbrakke og verksted er fra 1958, og har et deponi av maskiner. Ørje vegstasjon står på verneplanen og har status som forskriftsfredet og huser en rekke museale maskiner og utstyr. SVVs lokale pensjonistforening har en avtale på stedet, og en «museumskomite» har ansvaret for drift og småjobber på anlegget, samt vedlikehold av store anleggsmaskiner. 


 • Fra Ørje vegstasjon. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
  1/1
  Fra Ørje vegstasjon. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum

Den gamle vegetasjonen på Ørje ble bygget i 1947 og fredet i 2007. Den viktigste formidlings virksomheten er per i dag knyttet til «Ørje-dagen», som har pågått siden 2005. Det er en “Åpen dag” rundt 12, juni hvert år hvor alle interesserte er velkommen. Bygningene åpnes og materiell kjøres ut. Riksantikvaren har fredet vegstasjonen som en del av verneplanen for veier, broer og veirelaterte kulturminner. Museet har eksistert i en del år. Det ble bygget opp på Ørje gamle vegstasjon ved fylkesvei 21 like sør før Ørje sentrum. Det var entusiastiske pensjonister fra Statens vegvesen som ville ha et slikt museum for å kunne vise frem både utstyr og bilder fra mange tiårs virksomhet på veiene.

Maskiner og biler på museet er alle i kjørbar stand. Av særlige klenodier må nevnes en Barber Greene asfaltutlegger fra 1953. Det var den aller første i hele Statens vegvesen. På museet finnes også en Ahlmann hjullaster fra 1954. Den ble rehabilitert på Vegsentralen i Rakkestad. 

 • Fra Ørjedagen 2012. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
  1/1
  Fra Ørjedagen 2012. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum