• Fra Ørje vegstasjon. Foto: Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
  1/1
  Fra Ørje vegstasjon. Foto: Norsk vegmuseum

Ørje vegstasjon

Ørje vegstasjon er ikke lenger en operativ vegstasjon, men deler av bygningsmassen leies ut til en lokal entreprenør. Vegstasjonen, som består av garasje, kontorbrakke og verksted, er fra 1958, og har et deponi av maskiner. Ørje vegstasjon står på verneplanen og har status som forskriftsfredet og huser en rekke maskiner og annet utstyr som har vært brukt i Statens vegvesen. Lokale vegpensjonister har en avtale på å drifte  stedet, og en museumskomité har ansvaret for vedlikeholdsarbeid på bygninger og maskiner. 


 • Fra Ørje vegstasjon. Foto: Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
  1/1
  Fra Ørje vegstasjon. Foto: Norsk vegmuseum

Den gamle vegetasjonen på Ørje ligger ved fylkesvei 21 like sør før Ørje sentrum. Vegstasjonen ble bygget i 1947 og Riksantikvaren fredet vegstasjonen som en del av verneplanen for veier, broer og veirelaterte kulturminner i 2007. Den viktigste formidlingsvirksomheten er pr. i dag knyttet til «Ørje-dagen», som har vært arrangert årlig siden 2005. Rundt den 12. juni hvert år åpnes museumsanlegget for besøkende. Bygningene åpnes og maskiner og kjøretøy demonstreres og vises frem. Det var entusiastiske pensjonister fra Statens vegvesen som samlet gjenstander og materiell som i dag er grunnlaget for museet. 

Maskiner og biler på museet er alle i kjørbar stand, og et viktig klenodium er en Barber Greene asfaltutlegger fra 1953. Det var den aller første asfaltutleggeren i hele Statens vegvesen. På museet finnes også en Ahlmann hjullaster fra 1954. Hjullasteren har blitt restaurert på Vegsentralen i Rakkestad. 

 • Fra Ørjedagen 2012. Foto: Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
  1/1
  Fra Ørjedagen 2012. Foto: Norsk vegmuseum