• Oversiktsbilde over Labro. Foto: Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
  1/1
  Oversiktsbilde over Labro. Foto: Norsk vegmuseum

Labro

Åpningstider:
4. juni – 28. august: Lørdag og Søndag kl. 11–17
25. juni – 14. august: Alle dager kl. 11–17

Norsk vegmuseum på Labro er en del av flere museale anlegg samlet på samme lokasjon. Her finner du bl.a. Vassdragsmuseet, Labro kraftstasjon og Fløtningsmuseet, som også representerer sider ved samferdsel. Vegmuseet åpnet våren 2002 og fra begynnelsen av var målsettingen å vise veghistorien i Buskerud. I 2006 ble imidlertid vegmuseets ansvarsområde utvidet, slik at museet skal presentere veghistorien i Region Sør, som består av Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

 • Fra utstillingen. Foto: Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
  1/1
  Fra utstillingen. Foto: Norsk vegmuseum

Samlingen

På vegmuseet på Labro er det samlet og utstilt en rekke gjenstander og maskiner som forteller om vegvesenets etatshistorie. Utstillingen har vektlagt å vise fram ulike typer grunnboringsutstyr som er brukt av etaten. Flere av bygningene er historiske vegvesenbygninger.  Museets utstilling i Langbrakka viser utviklingen fra sti til motorveg, kongeveiene, ingeniørkunst, brobygging og vegarbeid. I brakkebygningene fra gamle Moen vegstasjon i Flesberg vises verksted og smie med tilhørende verktøy og utstyr. På uteområdet kan man se maskiner og utstyr for grunnboring, steinknusing, vegskraper, veghøvel, fresere og ploger for snøbrøyting og annet anleggs- og vedlikeholdsarbeid. Historien til Biltilsynet er vist i en egen bygning ved Langbrakka. Målgruppen for museet er barnefamilier og generelt besøkende på anlegget på Labro.

Det er ikke noe eget personale som representerer vegmuseet eller Statens vegvesen, men omvising skjer i regi av personale fra Buskerudmuseene. Imidlertid arrangeres en årlig  veghistorisk dag i forbindelse med «Labro-dagen». Da arrangerer pensjonister fra vegvesenet omvisninger og  demonstrasjoner av maskiner. Pensjonistene som er knyttet til anlegget forvalter samlingen og utfører restaureringsoppgaver på maskiner og bygninger.

 • Maskiner på Labro. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
  1/1
  Maskiner på Labro. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum