• Oversiktsbilde over Labro. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
  Oversiktsbilde over Labro. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum

Labro

Åpningstider:
4. juni – 28. august: Lørdag og Søndag kl 11–17
25. juni – 14. august: Alle dager kl 11–17

Samlingen på Labro er en del av flere museale anlegg på stedet (bl.a. Vassdragsmuseet, Labro kraftstasjon og Fløtningsmuseet, som også representerer sider ved samferdsel). Museet åpnet våren 2002. Fra begynnelsen av var målsettingen å vise veghistorien i Buskerud. I 2006 ble imidlertid vegmuseets ansvarsområde utvidet, slik at museet skal presentere veghistorien i Region Sør, som består av Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

 • Fra utstillingen. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
  1/1
  Fra utstillingen. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum

Her er samlet og utstilt en rekke gjenstander og maskiner i vegvesenbygninger som forteller etatshistorie, og der grunnboringsutstyr er spesielt vektlagt. Målgruppa for utstillingen er generelt publikum som besøker anlegga på Labro. Museets utstilling i Langbrakka viser utviklingen fra sti til motorveg, kongeveiene, ingeniørkunst, brobygging og vegarbeid. I brakkebygninger fra gamle Moen vegstasjon i Flesberg vises verksted og smie med tilhørende verktøy og utstyr. På uteområdet kam man se maskiner og utstyr for grunnboring, steinknusing, vegskraper, veghøvel, fresere og ploger for snøbrøyting og annet anleggs- og vedlikeholdsarbeid. Utviklingen av Biltilsynet er vist i en egen bygning ved Langbrakka.

Det er ikke noe eget personale som representerer NVM / SVV, men omvising skjer i regi av personale fra Buskerud-museene. Imidlertid arrangeres en årlig  Veihistorisk Dag i forbindelse med «Labro-dagen», og der vegvesenpensjonister både har omvisning og demonstrasjoner. I tillegg forvalter de samlingen og utfører restaureringsoppgaver.

 • Maskiner på Labro. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
  1/1
  Maskiner på Labro. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum