• Illustrasjon over Dirdal vegstasjon (Foto/Photo)
  1/1
  Illustrasjon over Dirdal vegstasjon

Dirdal

Åpningstider for Norsk vegmuseum avd. Dirdal i 2022

 • Søndagsåpent fra og med den 29.mai og til og med den 28. august.
 • Åpent 1. og 2. pinsedag
 • Åpent torsdag, fredag, lørdag og søndag fra og med den 30. juni til og med den 14. august.

Kl. 11.00 – 17.00

Museet kan åpnes for grupper etter avtale. Telefon 97163100.

Norsk vegmuseum Region vest, holder til i Vegvesenets gamle lokaler ved fylkesvei 45 på Frøyland i Dirdal. Her var det tidligere  verksteder, og garasjeanlegg for maskiner og annet utstyr. Museet driftes av entusiastiske veteraner med lang erfaring fra og med stor interesse for veg og veghistorie. Her kan du lære mye om veghistorien i Rogaland og andre steder, og studere alt som skal til for å planlegge, bygge og drifte en vei. 

Etter at Dirdal vegstasjon ble nedlagt i 2010 flyttet det tidligere Vegmuseet i Stavanger hit og åpnet dørene den 19. juni samme år. Daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og ordfører i Gjesdal kommune, Olaug Bollestad, stod for åpningen. Det hele ble markert ved at de delte en stor steinblokk ved hjelp av kiler. I dag er bygningene på vegvesenets verneplan og inneholder visningsmagasin med utstillinger og samlinger som viser vegvesenets etatshistorie. 

Her er også store maskiner og kjøretøy som vedlikeholdes og demonstreres. Deler av anlegget brukes fortsatt av vegvesenet som møterom, og det finnes også en rasteplass med tilhørende toalett på området. Dette driftes og bekostes av Internservice/Drift og Vedlikehold. Bygningene står på verneplanen som magasin/lager.

Samlingen har vært åpen alle dager på sommerstid, og på søndager på for- og sensommer. Grupper tas i mot på bestilling hele året. Besøkstallet ligger på litt over 3000 besøkende årlig.  av disse er ca. 50 % utenlandske turister. I løpet av et år besøkes anlegget av ca. 30 grupper (pensjonistforeninger og skoleklasser).

 • Fra Dirdal. Foto: Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
  1/1
  Fra Dirdal. Foto: Norsk vegmuseum

Museet har i oppgave å dokumentere og formidle veg- og vegbygningshistorie i Region vest, gjennom innsamling, konservering og bevaring, samt utstillinger. Utstillingene viser den teknologiske og arbeidsmessige utviklingen på veganlegg, fra de enkleste håndredskap til store maskiner og teknologiske utstyr i moderne tid. Enkelte spesialtemaer som brobygging, kjøretøy og ferjedrift er også med. 

Museet er en fin arena for å bli kjent med denne viktige delen av vår kulturhistorie, men er også en fin rasteplass langs vegen.

Det er etablert fylkesveg-rasteplass i tilknytning til vegmuseet. Toalett og hjertestarter er tilgjengelig hele året.

 • Fra Dirdal. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
  1/1
  Fra Dirdal. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum