• Illustrasjon over Dirdal vegstasjon (Foto/Photo)
    Illustrasjon over Dirdal vegstasjon

Dirdal

Hunnedalsvegen 2365, 4335 Dirdal
Åpningstider:
15. mai – 15. august: Alle dager 11–17
Utenfor disse åpningstidene kan magasinet åpnes for grupper etter avtale.
Kontaktperson: Bjørn Chr Grassdal, tlf 97 16 31 00

Norsk vegmuseum Region vest, holder til i Vegvesenets gamle lokaler ved fylkesvei 45 på Frøyland i Dirdal, hvor de har tidligere hett verksteder, maskiner og annet utstyr. Entusiastiske veteraner med erfaring fra og interesse for vei har stablet på beina et museum av nasjonalt format, så her kan du studere alt som skal til for å planlegge, bygge og drifte en vei. 

Dirdal vegstasjon står på verneplanen som magasin/lager. Vegstasjonen er nedlagt som vegstasjon, og i 2010 flyttet det tidligere Vegmuseet i Stavanger hit. Den 19. juni 2010 ble vegmuseet i Dirdal åpnet. Daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og Gjesdal ordfører Olaug Bollestad stod for åpningen ved et de kilte en stor steinblokk. I dag er det visningsmagasin med utstillinger og samlinger og forteller en nesten komplett etatshistorie. Her er også store maskiner og kjøretøy som vedlikeholdes og demonstreres. Deler av anlegget brukes av etatn som møterom, samt at det også er rasteplass med tilhørende toalett. Dette driftes og bekostes av Internservice/Drift og Vedlikehold.

Samlingen har vært åpen alle dager på sommerstid, og på søndager fra på for- og sensommer. Grupper tas i mot på bestilling hele året. Allerede det første åpningsåret ble det 2525 besøkende. De neste årene har besøkstallene ligget på litt over 3000 besøkende hvert år.  Ca 50 % har vært utenlandske turister. I løpet av et år har vi vanligvis ca 30 grupper (pensjonistforeninger og skoleklasser) på besøk.

  • Fra Dirdal. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
    1/1
    Fra Dirdal. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum

Museet har i oppgave å dokumentere og formidle veg- og vegbygningshistorie i Region vest, gjennom innsamling, konservering og bevaring, samt utstillinger. Utstillingene viser den teknologiske og arbeidsmessige utviklingen på veganlegg, fra de enkleste håndredskap til store maskiner og teknologiske utstyr i moderne tid. Enkelte spesialtemaer som brobygging, kjøretøy og ferjedrift er også med. 

Museet er en fin arena for å bli kjent med denne viktige delen av vår kulturhistorie, men er også en fin rasteplass langs vegen.

Det er etablert fylkesveg-rasteplass i tilknytning til vegmuseet. Toalett og hjertestarter er tilgjengelig hele året.

  • Fra Dirdal. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum (Foto/Photo)
    Fra Dirdal. Foto: Ukjent/Norsk vegmuseum