(Foto/Photo)

Opplevelser og aktiviteter


På Hunderfossen har Norsk vegmuseum tre ulike museer plassert i et stort friluftsanlegg. Selve vegmuseet viser deg den spennende historien om hvordan vegene ble til i Norge, fjellsprengningsmuseet har mange store maskiner utstilt og en tunnel i fjellet der du lærer om hvordan vi har sprengt fjell fra 1600-tallet og frem til i dag. På kjøretøymuseet viser vi biler, sykler, mopeder og motorsykler fra begynnelsen av 1900-tallet og opp i moderne tid. Her ser du mange unike og flotte kjøretøyer som det ikke finns maken til andre steder. 

I sommerhalvåret er det liv og røre i museumsparken med åpne bygninger og store grøntarealer. Du kan se gamle bygninger og mange maskiner som står utstilt i museumsparken. Blir du mett av inntrykk, men tom i magen kan du ta deg en matbit og sitte i hagen utenfor Lysaker gjestgiveri som er vår kafé og åpen i sommerhalvåret.