Norsk vegmuseum stengt 25. mars - 13. april

Norsk vegmuseum stengt 25. mars - 13. april
Norsk vegmuseum er dessverre midlertidig stengt.
Etter møte 24. mars mellom ledelsen ved Norsk vegmuseum og tillitsvalgte, er det bestemt at museet stenger ned og vil holde stengt til tirsdag 13. april. Dette på bakgrunn av de strenge anbefalinger som nå er gitt av helsemyndighetene. Det ventes mange tilreisende til vår region, og vi ser at det mange steder innendørs vil være vanskelig å holde to meters avstand til ansatte eller andre besøkende. Med bakgrunn i sikkerhet for både våre gjester og våre ansatte har vi tatt denne beslutningen.
Vi beklager sterkt at situasjonen nå er slik at vi ikke kan ta imot publikum innendørs, men minner om at uteområdet selvsagt vil være tilgjengelig for publikum som vanlig.
Selv om museumsbyggene er stengt så er det muligheter til å bruke parken vår som turområde, eller se på våre historiske bygninger, vegmiljøer eller store spennende maskiner.