• Astrid Stubrud, Irene Kurland Rosingholm og Wenche Frøyse skal de neste dagene pakke og sende ut mange hundre årbøker fra museet. Foto: Morten Reiten (Foto/Photo)
    1/1
    Astrid Stubrud, Irene Kurland Rosingholm og Wenche Frøyse skal de neste dagene pakke og sende ut mange hundre årbøker fra museet. Foto: Morten Reiten

Nå kommer årboka

Norsk vegmuseums årbok for 2020 er akkurat levert fra trykkeriet, og nå pakkes det bøker for fullt på museet. Medlemmer i venneforeningen, samarbeidspartnere og bidragsytere vil i løpet av kommende uke få boken fritt tilsendt i postkassen. Årets bok er på 216 sider og har 15 artikler, som dekker både vei og anleggshistorie, kjøretøyhistorie og flere artikler om museets virksomhet i året som gikk, blant annet om motorsportlegenden Basse Hveem og restaurering av vår Mobil bensinstasjon som åpner til sommeren. Redaktør for årboka, Håkon Aurlien, er godt fornøyd med årets produkt. Årboka følger opp en stolt tradisjon som har fulgt Norsk vegmuseum siden 1993. Faste lesere vil kjenne seg godt igjen og finne ny kunnskap. Samtidig er utgivelsen videreutviklet ved at det det er lagt til rette for digital lesning. Men det er noe eget med det trykte, derfor har museumsdirektøren fastslått at den fortsetter som bok, og det er jeg glad for, sier redaktør Håkon Aurlien


Ønsker du også boken, kan den bestilles hos vegmuseum@vegvesen.no. Boken koster kr 198 + porto, og faktura ettersendes.