Rallarrom_skisse.jpg (Foto/Photo)

Ny utstilling ­— Norsk fjellsprengningshistorie

Norsk fjellsprengningsmuseum åpner sommeren 2022 en ny, permanent utstilling med tema Norsk fjellsprengningshistorie. Utstillingen bygges i en autentisk brakkerigg som har vært brukt på norske anlegg siden 1970-tallet. Utstillingen blir på 450m2 fordelt over to etasjer. 


Den nye utstillingen skal gi et helhetlig bilde av hvordan og hvorfor man i Norge har brutt og sprengt i berg og fjell fra 1600-tallet og frem til i dag. Fjellsprengning er et stort og viktig tema i Norges historie, som blant annet favner om gruver, bergverk, vei, jernbane, kraftutbygginger, industri og sivil og militær infrastruktur.

I den nye utstillingen vil vi understreke fjellsprengningens rolle i både nasjonsbygging og i fremvekst av et moderne velferdssamfunn. Ved hjelp av tekst, bilder, grafikk, lyd, film og ikke minst genuine gjenstander, skal vi fortelle spennende historier om visjonære gründere, kreative ingeniører og dyktige arbeidere. Flere rom og kontorer i brakkeriggen er bevart for å vise hvordan arbeidere, ingeniører og formenn jobbet opp mot våre dager. I tillegg blir det en stor kronologisk utstilling i første etasje, og en rekke fordypningssoner i andre etasje. Utstillingen skal belyse arbeidsforhold, teknisk utvikling og fremskritt, samfunnsvekst og miljøaspekter.

Det vil bli bygget opp tablåer som viser en typisk 6-manns rallarbrakke og anleggskokkas forhold i kjøkkenet tidlig på 1900-tallet, ledsaget av spennende historier om en nærmest mytisk tid, som var svært viktig i utbygging av både vannkraft, vei og jernbane i tiden før andre verdenskrig. Museet bygger også opp et autentisk brakkemiljø dedikert til Norges siste store statlige vannkraftutbygging, Ulla Førre på 1980-tallet, med vekt på sosiale forhold, fritid og kameratskap.

Utstillingen skal overraske, glede og begeistre i alle aldere. Det lages egne soner for lek og aktivitet blant barn, hvor høydepunktet blir en egen tunnel med anleggsmiljø for små fjellsprengere. Den nye utstillingen vil supplere og komplettere uteområdet med maskiner og den 240 meter lange museumstunellen som åpnet i 2004. Norsk fjellsprengningsmuseum vant i 2018 den internasjonale bransjeprisen ITA Tunneling Awards for mest innovative bruk av bergrom, i det som fortsatt antas å være verdens eneste tunnel bygd til museumsformål.

Utstillingen åpner 11. juni 2022.


For mer informasjon kontakt prosjektleder ved Norsk vegmuseum, Morten Reiten.

morten.reiten@vegvesen.no eller 986 89 898