•  (Foto/Photo)

Nybakken

Nybakken var en husmannsplass under gården Neristugu Gillebu på Øyer. På slutten av 1800-tallet ble det brukt som en overnattingsplass for reisende langs vegen, som ble lagt forbi i 1850-årene. Johanne Nybakken startet dermed kafédrift og tilbød overnatting til lassekjørerne som dro forbi.