•  (Foto/Photo)
    1/1

Ny bok: Krigens veger i Finnmark

Rett før jul lanserte Orkana forlag og Bjarne Langseth et nytt tilskudd til litteraturfloraen om 2. Verdenskrig i Norge. Krigens veger i Finnmark er utgitt i samarbeid med Norsk vegmuseum, og gir leseren en fyldig innsikt i hverdagsliv, okkupasjon, arbeid og samferdsel i vårt nordligste fylke gjennom krigsårene.

Krigens veger i Finnmark handler om hvordan vegene bandt folk og samfunn sammen. Vegvesenets historie i Finnmark under andre verdenskrig forteller mye av finnmarkingenes historie fra samme periode. Vegvesenet var på denne tida involvert i det meste som foregikk i lokalsamfunnet. Ansatte fikk føle nøden på kroppen, samtidig som de organiserte nødsarbeid for andre. De kjente på trusselen om okkupasjon, samtidig som de bisto forsvaret både med sikkerhetsforanstaltninger og flere var med i direkte kamphandlinger. Samarbeidet med okkupasjonsmakten ble balansert på en knivsegg fordi de visste at deres innsats var viktig for befolkningen. Mange var involvert i illegalt arbeid.

Boken er på 304 sider, og mye av bakgrunnsmaterialet baserer seg på bruk av minnesamlingene ved Norsk vegmuseum. Minnesamlingen består av drøyt 240 dybdeintervjuer med personer som har vært ansatt i Statens vegvesen fra om lag 1910 til ut på 1970-tallet. Materialet er innsamlet av Kjell Hegdalsstrand over en 15-årsperiode fra 1980. Langseth har brukt materiale fra 20 av disse informantene i sin nye bok.

Krigens veger i Finnmark er rikt illustrert med fotografier, og de aller fleste kommer også fra Norsk vegmuseum, og i hovedsak fra Godtfred Karlsens fotosamling. Tidligere overingeniør Karlsen samlet gjennom mange år historiske bilder fra Statens vegvesen i Finnmark, og samling teller i dag nesten 4000 bilder. Museets fotoarkivar Unni Bryhn Sveen har bistått Langseth i arbeidet med å finne frem til gode og beskrivende bilder.

Bjarne Langseth (f. 1949) er historiker og forfatter og har gitt ut en rekke faglitterære bøker. Han har bodd mange år i Finnmark, og kjenner Statens vegvesen godt etter å ha jobbet i etaten som informasjonskonsulent. Langseth har tidligere utgitt 8 bøker.

Krigens veger i Finnmark kan bestilles fra Norsk vegmuseum og koster kr 349 + porto. Bestillinger kan gjøres til vegmuseum@vegvesen.no eller på telefon 61 28 52 50. Boken selges også i bokhandler.