•  (Foto/Photo)

Viking snøfres

Én av i alt fire produserte maskiner levert til Statens vegvesen i henholdsvis Nordland og Finnmark på 1960-tallet. Denne var opprinnelig eid og brukt av Statens vegvesen Nordland på Andøya. På slutten av 1970-tallet ble den benyttet på Saltfjellet. Senere ble snøfreseren overført til Finnmark, og i flere sesonger ble den brukt til åpning av vegen over Båtsfjordfjellet før denne ble helårsveg. Snøfreseren er hjulgående med felles motor for fremdrift og to fresevifter, og har hydrostatisk firhjulstrekk og -styring. Fordelingskassen er to-trinns. Mangeårig sjåfør Bjørnar G. Andreassen rapporterte om problemfritt driv gjennom våt snø som hadde ligget urørt hele vinteren. Istandsatt av Øveraasen og gitt som gave fra Statens vegvesen Nordland til Norsk vegmuseum i 1995.