•  (Foto/Photo)

Krossbu

En av våre mange bygninger i museumsparken