•  (Foto/Photo)

Infosenteret

En foreløpig arbeidstittel på brakkeriggen bestående av moduler fra 1960, 70 og 80-tallet i to etasjer. Denne skal ferdigstilles til sommeren 2022 som byggetrinn 2 ved Norsk fjellsprengningsmuseum, og vil inneholde 450 kvadratmeter med spennende utstillinger.

Se også