•  (Foto/Photo)

Engerodden

Bygningen vi kaller Engerodden skysstasjon er én av tre bygninger i friluftsmuseet (sammen med Lysaker gjestgiveri og Nybakken) som dreier seg om de reisende. Alle tre var bygninger der reisende folk kunne kjøpe tjenester som mat og overnatting. Engerodden stod opprinnelig ved innsjøen Sperillen i Ådal kommune, Buskerud. Det har vært drevet med mange forskjellige næringer der, både landhandleri, skysstasjon, møtelokale for herredsstyret og framhaldsskole. Begge de to første dreier seg indirekte eller direkte om samferdselshistorien: På 1860-tallet, da landhandleriet hadde vært i drift en stund, var en ny kjøreveg gjennom Ådalen under planlegging og bygging. Senere kom også jernbanen til den lille plassen Hen, sør for Sperillen. Dette betød at det i tillegg til de lokale også var arbeidere i området, og disse hadde gjerne kontanter å bruke. Da vegen hadde kommet på plass, ble Engerodden en del av systemet av skysstasjoner i landet. Etter at den siste driveren døde i 1978 ble Engerodden liggende tomt, og forfallet satte inn. Norsk vegmuseum rev bygningen i løpet av 1986–1987 og flyttet den i sin helhet til Hunderfossen, der den ble gjenoppbygget som den første museale bygningen i friluftsmuseet i løpet av 1987–1991.