•  (Foto/Photo)

Elggevir som trafikksikkerhetstiltak

FoU-prosjektet "Trafikantens opplevelse rv. 3" startet opp i 2009 på bakgrunn av de høye ulykkestallene langs rv. 3 i Østedalen. Rv. 3 er en nasjonal hovedferdelsåre og den viktigste og mest benyttede vegforbindelsen mellom Oslo og Trøndelag/Nord-Norge, også for vogntog og semitrailere. På grunn av naturen og vegetasjonen kunne rv. 3 bli oppfattet som en tidvis monotom strekning. Det har vært mange utforkjøringer, og det har vært spekulert i om dette skjedde fordi bilføreren ble uoppmerksom. Det er vitenskapelig bevist at mennesker trenger stimuli med jevne mellomrom for å kunne holde konsentrasjonen over tid (jfr. Lærdalstunnelen med lysrom). Prosjektet ble delt i tre tiltaksområder: Vegetasjonsrydding og småstopp-plasser, landskapskunst og lyssetting. Målet var å definere, utvikle og gjennomføre tiltak for å skjerpe trafikantens oppmerksomhet slik at reiseopplevelsen økes og ulykkene reduseres. Omfattende vegestasjonsrydding ble utført, og over 60 fargerike elggevir ble plassert på nøye utvalgte steder for å øke trafikantens årvåkenhet. Jernbaneundergangen ved Atna ble dekorert med elger i "pop-art" stil og med et lysegrønt rekkverk som leder bilisten gjennom undergangen. Flere av elggevirene samt en høylåve ble lyssatt for å ha effekt også vinterstid. FoU-prosjektet ble avsluttet med restaurering og gjenåpning av Bjøråa rasteplass som hovedrasteplass i Østerdalen i 2015, med verdens største elg i syrefast stål som attraksjon, samt arkitekttegnet servicebygg og lekeskulpturer i granitt. Trafikkundersøkelser i to omganger viser at 72% mener de får økt oppmerksomhet av tiltakene som er utført og 73% sier de har fått en bedre kjøreopplevelse gjennom Østerdalen. Strekningsvise utbedringer på rv. 3 sammen med FoU-prosjektet Trafikantens opplevelse rv. 3 gjør nå at antall ulykker går ned, forhåpentligvis er ulykkestendensen snudd.