Dirdal 10 år

  • Åpning av Dirdal. Foto: Ukjent (Foto/Photo)
    Åpning av Dirdal. Foto: Ukjent

Vegmuseets avdeling i Dirdal har 10-årsjubileum i dag den 19. juni.
Det var daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og Gjesdal ordfører Olaug Bollestad stod for åpningen ved et de kilte en stor steinblokk.

Allerede det første åpningsåret kom det 2525 besøkende til museet og totalt har det vært 27563 besøkende til og med 2019 sesongen. Ca 50 % har vært utenlandske turister. På museet kan du se mange flotte utstilte maskiner og biler og du kan lære mye om veghistorien i Rogaland.

Det er etablert fylkesveg-rasteplass i tilknytning til vegmuseet. Toalett og hjertestarter er tilgjengelig hele året.

Åpningstider:
Mai – september: Søndager 11–17
15. mai – 15. august: Alle dager 11–17