Bygningene i museumsparken

Det er mange historiske bygninger i museumsparken som forteller en rik del av vår veghistorie, gjennom landhandleri, smie, gruvebrakker osv.