• Blindheim landhandlerii (Foto/Photo)
    1/1
    Blindheimsvik landhandleri. Foto: Morten Reiten

Blindheimsvik landhandleri

Butikken, som opprinnelig sto på Vigra, var i drift fra tidlig på 1950-tallet til 1970. Butikkens to bygninger med alt innhold ble flyttet og gjenreist i museumsparken på Norsk vegmuseum. Den ble åpnet i 2007. Her er butikken en kombinasjon av salg og utstilling, og et sted man kan gjøre en hyggelig handel i historiske omgivelser.

Landhandelen kan friste med varer som leker, modellbiler, servise og kjøkkenredskaper til is, drops og juletrepynt i gammel stil. Vi har også originale varer fra Bjørklund, produsert på 1950-tallet, for salg i butikken.

I andre etasje i bygningen ligger boligen. Her kommer du nærmere eierne av landhandelen. Leiligheten er utstyrt med møbler, klær og gjenstander etter ekteparet og søsteren som bodde her. Alle gjenstandene er plassert slik de var da vegmuseet overtok det i 1995.