Bensinstasjoner i Norge - utstillingsstasjoner

Denne oversikten viser bensinstasjoner som er restaurert, vedlikeholdt eller nybygd etter eldre modell, og som er tilgjengelige for publikum. Et kriterium for å komme på listen er at stasjonen er forsøkt tatt vare på eller satt i stand, med elementer som innredning, pumper, skilt og annet. Eiere av private stasjoner har godkjent informasjonen og ønsker gjerne besøk av entusiaster. Norsk vegmuseum ønsker god tur – og kjør forsiktig!

 • Bilde av Mobil-stasjon (Foto/Photo)
  1/1
  Mobil-stasjon på Norsk vegmuseum. Foto: Morten Reiten

Mangler vi noen i oversikten – eller har du supplerende opplysninger? Kontakt oss på vegmuseum@vegvesen.no

Oversikten vil etter hvert oppdateres med ikke-restaurerte men interessante stasjonsbygninger.

Mobil_Norsk_vegmuseum_Foto_Morten_Reiten.jpg

Mobil

MERKE: Mobil
EPOKE: 1960-1965
ADRESSE: Hunderfossvegen 757, 2625 Fåberg, 12 km nord for Lillehammer
TILGJENGELIGHET: Stor åpen plass rundt stasjonen, mulighet for innkjøring
HISTORIE: Oppført som NOR-stasjon i Kirkegata 52 på Lillehammer i 1934. Mobil-stasjon fra 1960. Stasjonen er bygd i stål, og i 1965/66 ble den fraktet til Kåre Sæterbakkens bensinutsalg i Nordsetervegen. Bensinstasjonsdriften antatt opphørt på 1970-tallet. Norsk vegmuseum har gjenreist stasjonen i 2019/2020.
Foto: Morten Reiten

BP

MERKE: BP
EPOKE: 1955-1960
ADRESSE: Kirkeveien 230, 3140 Nøtterøy
TILGJENGELIGHET: Innkjøring fra FV 308, tilgjengelig med bil
HISTORIE: Flott anlegg som omfatter både bilforretning, verksted og bensinstasjonen. Stasjonen er i 50-tallsdesign, før BP innførte sin «New Look» i 1958. Tar imot grupper for omvisninger. Stasjonen drives og vedlikeholdes av Interessegruppen Brødrene Hanssens Auto, som har holdt det gående siden tidlig 2000-tall. Bensinstasjonen er bygd i 1954, og representerer i dag en unik ivaretagelse av et komplett miljø.
Foto: Åsmund J. Sletten

BP

MERKE: BP
EPOKE: 1950-1960
ADRESSE: Fjotlandsgata 4, 4480 Kvinesdal.
TILGJENGELIGHET: Stasjonen er i privat eie og står på privat tomt, rett ved offentlig vei.
HISTORIE: Bygningen er en kopi av en NOR-stasjon som stod i Kvinesdal og ble revet tidlig på 1960-tallet. Leiv Strand Hompland har bygd stasjonen, og valgte å rigge den som BP-stasjon, da det har vist seg enklere å skaffe BP-gjenstander enn NOR-gjenstander. Stasjonen er profilert som 1950-tallsstasjon med skilt fra før 1958. Den opprinnelige NOR-stasjonen var drevet av Olav Netland, som var rutebileier for Fjordlandsruta. Bensinstasjonen er i dag oppført ved siden av Fjordlandsrutas originale bussgarasje, men stod opprinnelig et annet sted i Kvinesdal.
Foto: Leiv Strand Hompland

Standard

MERKE: Standard
EPOKE: 1930-1940
ADRESSE: Museumsvegen 10, 0287 Oslo
TILGJENGELIGHET: Ligger inne på museumsområdet til Norsk folkemuseum
HISTORIE: Nybygd stasjon etter originale tegninger. Oppført i 1993. Stasjonen er tidstypisk for de første bensinstasjonene som var noe mer enn bare ei bu. Stilen er nyklassisistisk, og stasjonene er typisk for den første utbyggingen av bensinstasjoner i Norge på slutten av 1920-tallet, mens pumpene, som er elektriske, antas å være fra 1930-40-tallet. Esso-navnet ble tatt i bruk i Norge i 1939, og det at pumpene er prydet med både Esso og Standard-globe kan indikere at stasjonen er tilbakeført til tiden rundt 1940.
Foto: Norsk Folkemuseum

Norol

MERKE: Norol
EPOKE: 1980-1990
ADRESSE: Kyllesveien 50, 4308 Sandnes
TILGJENGELIGHET: Ligger på privat adresse, men er tilgjengelig etter avtale med eier.
HISTORIE: Rune Lutsi fra Sandnes har bygd det som i dag er den eneste Norol-stasjonen i Norge. Norol ble i 1976 den første helnorske bensinstasjonskjeden siden NOR fusjonerte med Vacuum i 1951. Norol kjøpte BPs stasjoner i Norge, og var store gjennom hele 1980-tallet, frem til stasjonene ble Statoil-stasjoner i 1991. Dette er et nybygg, satt opp etter fri fantasi, men med genuine skilt og pumper, samt annen tidsriktig rekvisita fra det som ganske sikkert er landets største samling av Norol-effekter. Eier lar gjerne publikum kikke på stasjonen, men siden den ligger på privat område, skjer visning etter avtale. Kontakt Rune Lutsi, telefon 95081877, e-post norolracingteam@yahoo.no
Foto: Rune Lutsi

ESSO

MERKE: Esso
EPOKE: 1950-1965
ADRESSE: Sandsværveien 16, 3616 Kongsberg
TILGJENGELIGHET: Ligger i Kongsberg sentrum ved offentlig veg.
HISTORIE: Halvor Sælebakke efterfølgere A/S, Esso-stasjon oppført på tidlig 1950-tall, og satt i stand av samler og entusiast Bjørn Thomas Høen. Stasjonen er satt opp som en 1950-tallsstasjon med skilt, pumper og full innredning med tidsriktig vareutvalg.
Foto: Kenneth Moen

MIL

MERKE: MIL
EPOKE: 1928-1935
ADRESSE: Lars Hilles Gate 27, 5008 Bergen
TILGJENGELIGHET: Stasjonen er godt synlig fra Lars Hilles gate, men innkjøring er ikke mulig
HISTORIE: Stor by-stasjon i tempel-utførelse, bygd i 1928. Ombygd flere ganger, i drift som Statoil-stasjon helt til 1998. Nå tilbakeført til opprinnelig utforming. Entusiaster og Statoil-veteraner i museumsgruppen har over en 20-årsperiode brukt over 60.000 dugnadstimer på restaurering, utvikling og vedlikehold av stasjonen. Stasjonen har museumssamling i underetasjen og en tidsriktig MIL tankbil fra 1929.
Foto: Joar Hartveit Faugstad

Esso

MERKE: Esso
EPOKE: 1925-1960
ADRESSE: Borlo Bygdetun, E-16 Borlaugkrysset i Lærdal hvor vegen deler seg mot Voss og Hallingdal
TILGJENGELIGHET: Ligger på området til Borlo Bygdetun
HISTORIE: Denne stasjonen representerer de minste bensinstasjonene vi har hatt i Norge, og har likheter med Mobil-stasjonen på Tretten. De var gjerne bare 8-10 kvadratmeter, hadde inngang fra siden, og vinduer mot veien/pumpene. Den første Esso-stasjonen i Borlaug var bygd i 1945 og satt opp med en elektrisk pumpe, ny stasjon ble bygd i 1954. Dagens Esso-stasjon er en kopi av sistnevnte, som ble revet tidlig på 2000-tallet. Stasjonen er i dag satt opp med skilt og pumper fra ulike epoker.
Foto: Robert Andre Aspelund

Tiger

MERKE: Tiger
EPOKE: 1920-1930
ADRESSE: Valdres folkemuseum, 2900 Fagernes
TILGJENGELIGHET: Står inne på museumsområdet til Valdres folkemuseum på Fagernes.
HISTORIE: Tidsriktig oljebu restaurert og innredet i samarbeid med Norsk Indian Club. Bygd midt på 1920-tallet og har lokal historikk fra Fagernes. Flyttet til museet i 1990, restaurert ferdig og innredet i 2019. Bensinpumpen kommer i fra Gausdal.
Foto: Morten Reiten

BP

MERKE: BP
EPOKE: 1960-1970
ADRESSE: E16 Tyinvegen, Vang i Valdres
TILGJENGELIGHET: Ligger ved offentlig veg
HISTORIE: Kopi av 1960-talls liten BP-stasjon som tidligere har stått på området. Satt opp med tidsriktige pumper og skilt.
Foto: Håkon Kråbøl

BP

MERKE: BP
EPOKE: 1960-1970
ADRESSE: Ådalsbrukvegen 352, 2345 Ådalsbruk, 15 km øst for Hamar
TILGJENGELIGHET: Ligger rett ved FV 219, tilgjengelig med bil
HISTORIE: Kombinert verksted og bensinstasjonsbygg oppført i 1949, og en av svært få 1940-talls bensinstasjonsbygg som er bevart som bensinstasjon i Norge. Er i dag restaurert tilbake til 1960-talls bensinstasjon, som betyr BPs «New Look», og skiller stasjonen fra Brødrene Hanssens Auto som bruker skilt og utforming fra før 1958. Ligger vegg i vegg med (og er en del av) det innholdsrike Ådalsbruk motormuseum.
Foto: Ådalsbruk Motormuseum

BP

Merke: BP
Epoke: 1950-1960
Adresse: Folldalsvegen, Grimsbu sentrum, 11 km øst for Folldal i retning Alvdal.
Tilgjengelighet: Innkjøring fra Folldalsvegen, ligger på åpen plass og tilgjengelig med bil
Historie: Bygd i 1955 og et godt eksempel på en klassisk, liten bensinstasjon av typen med utstående pumpetak. Høy grad av autentisitet, med pumper og skilt. Restaurert på 2000-tallet.
Foto: Leif Johnny Olestad

Mobil

Merke: Mobil
Epoke: 1960-1970
Adresse: Kongsvegen 1590, 2635 Tretten, 30 km nord for Lillehammer.
Tilgjengelighet: Ligger på privat grunn sentralt på Tretten, mange parkeringsplasser i området
Historie: Genuin NOR/Mobil-stasjon, bygd på 1920-30-tallet. Antas å kunne ha vært i drift før NOR ble etablert med distriktskontor i 1934. Bensinsalget opphørte på 1970-80-tallet. Original pumpe fra tidlig 1950-tall, og originale Mobil-bokstaver fra ca. 1960 på fasaden. Stasjonen er ikke restaurert, men holdes ved like av dagens eier Reinhart Elvestad som bor på samme adresse.
Foto: Google

Shell

Merke: Shell
Epoke: 1930-1940
Adresse: Strandgata 1, 8656 Mosjøen
Tilgjengelighet: Innkjøring fra offentlig veg, tilgjengelig med bil
Historie: Bygd i 1933 av bilforhandler Halvdan Vik. Stasjonen var i drift til 1950-tallet. Stasjonen ble restaurert på 2000-tallet og er satt i stand slik den var som ny på 1930-tallet. Stasjonen er interessant arkitektonisk som brobygger mellom 1920-tallets tempelstasjoner og de nye funkis-idealene som kom utover 1930-tallet. Smijernsgjerdet og de opplyste globene på portstolpene er tidstypisk for bensinstasjoner i Norge fra perioden 1925-1950.
Foto: Roger Herringbotn

Standard/Esso

Merke: Standard/Esso
Epoke: 1930-1950
Adresse: E6 ved nedkjøring til Sørkil Camping, Hamarøy kommune
Tilgjengelighet: Ligger ved E6
Historie: Antas å være bygd på 1940-tallet. Tidlig elektrisk pumpe med Esso-globe, Standard-skilt på vegg. Malt i hvitt og rødt som var Essos profileringsfarger på 1950- og 60-tallet.
Foto: Eivind Paulsen

Shell

Merke: Shell
Epoke: 1925-1935
Adresse: Museumsvegen 1, 6015 Ålesund
Eier: Sunnmøre museum
Tilgjengelighet: Ligger inne på museumsområdet til Sunnmøre museum
Historie: Stasjonen er en typisk oljebu, et lite skur for oppbevaring av smøreoljer og litt utstyr. Slike var svært vanlige i Norge, særlig på landsbygda, og regnes som forløperen til den «moderne» bensinstasjonen med overbygde pumper som gradvis kom på 1920- og 30-tallet. Flyttet til Sunnmøre museum på tidlig 2000-tall, oppusset av Rutebilhistorisk forening. Oljebua var i drift av Ørsta samvirkelag fra 1927, og ble flere ganger flyttet, først lokalt i Ørsta, deretter til Sula. Det ble solgt bensin fra bua helt frem til 1969.
Foto: Rutebilhistorisk Forening avd. Sunnmøre

Shell

MERKE: Shell
EPOKE: 1957-1980
ADRESSE: Gamle Romsdalsvegen 327, Åndalsnes
TILGJENGELIGHET: Ligger ved offentlig veg, sving av fra E136 mot Mjelva, et par km fra Åndalsnes sentrum, retning Bjorli. Kommer du sørfra så tar du også av til Mjelva, 2 km før sentrum.
HISTORIE: Shell-stasjon åpnet av Brødrene Sylte i 1957. Stasjonen ble lagt ned rundt 1980, men bygget med en del skilt og rekvisita står fortsatt. Etterkommer Knut-Tore Sylte har innredet butikken som et lite museum og hver vår rigges stasjonen med tidsriktig pumpe og tilbehør i forbindelse med veterantreff på området.
Foto: Knut-Tore Sylte

Kart over historiske bensinstasjoner

Under finner du de geografiske beliggenhetene til bensinstasjonene.

 • Shell

  MERKE: Shell EPOKE: 1957-1980 ADRESSE: Gamle Romsdalsvegen 327, Åndalsnes TILGJENGELIGHET: Ligger ved offentlig veg, sving av fra E136 mot Mjelva, et par km fra Åndalsnes sentrum, retning Bjorli. Kommer du sørfra så tar du også av til Mjelva, 2 km før sentrum. HISTORIE: Shell-stasjon åpnet av Brødrene Sylte i 1957. Stasjonen ble lagt ned rundt 1980, men bygget med en del skilt og rekvisita står fortsatt. Etterkommer Knut-Tore Sylte har innredet butikken som et lite museum og hver vår rigges stasjonen med tidsriktig pumpe og tilbehør i forbindelse med veterantreff på området. Foto: Knut-Tore Sylte

 • Shell

  Merke: Shell Epoke: 1925-1935 Adresse: Museumsvegen 1, 6015 Ålesund Eier: Sunnmøre museum Tilgjengelighet: Ligger inne på museumsområdet til Sunnmøre museum Historie: Stasjonen er en typisk oljebu, et lite skur for oppbevaring av smøreoljer og litt utstyr. Slike var svært vanlige i Norge, særlig på landsbygda, og regnes som forløperen til den «moderne» bensinstasjonen med overbygde pumper som gradvis kom på 1920- og 30-tallet. Flyttet til Sunnmøre museum på tidlig 2000-tall, oppusset av Rutebilhistorisk forening. Oljebua var i drift av Ørsta samvirkelag fra 1927, og ble flere ganger flyttet, først lokalt i Ørsta, deretter til Sula. Det ble solgt bensin fra bua helt frem til 1969. Foto: Rutebilhistorisk Forening avd. Sunnmøre

 • Standard/Esso

  Merke: Standard/Esso Epoke: 1930-1950 Adresse: E6 ved nedkjøring til Sørkil Camping, Hamarøy kommune Tilgjengelighet: Ligger ved E6 Historie: Antas å være bygd på 1940-tallet. Tidlig elektrisk pumpe med Esso-globe, Standard-skilt på vegg. Malt i hvitt og rødt som var Essos profileringsfarger på 1950- og 60-tallet. Foto: Eivind Paulsen

 • Shell

  Merke: Shell Epoke: 1930-1940 Adresse: Strandgata 1, 8656 Mosjøen Tilgjengelighet: Innkjøring fra offentlig veg, tilgjengelig med bil Historie: Bygd i 1933 av bilforhandler Halvdan Vik. Stasjonen var i drift til 1950-tallet. Stasjonen ble restaurert på 2000-tallet og er satt i stand slik den var som ny på 1930-tallet. Stasjonen er interessant arkitektonisk som brobygger mellom 1920-tallets tempelstasjoner og de nye funkis-idealene som kom utover 1930-tallet. Smijernsgjerdet og de opplyste globene på portstolpene er tidstypisk for bensinstasjoner i Norge fra perioden 1925-1950. Foto: Roger Herringbotn

 • Mobil

  Merke: Mobil Epoke: 1960-1970 Adresse: Kongsvegen 1590, 2635 Tretten, 30 km nord for Lillehammer. Tilgjengelighet: Ligger på privat grunn sentralt på Tretten, mange parkeringsplasser i området Historie: Genuin NOR/Mobil-stasjon, bygd på 1920-30-tallet. Antas å kunne ha vært i drift før NOR ble etablert med distriktskontor i 1934. Bensinsalget opphørte på 1970-80-tallet. Original pumpe fra tidlig 1950-tall, og originale Mobil-bokstaver fra ca. 1960 på fasaden. Stasjonen er ikke restaurert, men holdes ved like av dagens eier Reinhart Elvestad som bor på samme adresse. Foto: Morten Reiten

 • BP

  Merke: BP Epoke: 1950-1960 Adresse: Folldalsvegen, Grimsbu sentrum, 11 km øst for Folldal i retning Alvdal. Tilgjengelighet: Innkjøring fra Folldalsvegen, ligger på åpen plass og tilgjengelig med bil Historie: Bygd i 1955 og et godt eksempel på en klassisk, liten bensinstasjon av typen med utstående pumpetak. Høy grad av autentisitet, med pumper og skilt. Restaurert på 2000-tallet. Foto: Leif Johnny Olestad

 • BP

  Merke: BP Epoke: 1960-1970 Adresse: Ådalsbrukvegen 352, 2345 Ådalsbruk, 15 km øst for Hamar Tilgjengelighet: Ligger rett ved FV 219, tilgjengelig med bil Historie: Kombinert verksted og bensinstasjonsbygg oppført i 1949, og en av svært få 1940-talls bensinstasjonsbygg som er bevart som bensinstasjon i Norge. Er i dag restaurert tilbake til 1960-talls bensinstasjon, som betyr BPs «New Look», og skiller stasjonen fra Brødrene Hanssens Auto som bruker skilt og utforming fra før 1958. Ligger vegg i vegg med (og er en del av) det innholdsrike Ådalsbruk motormuseum. Foto: Ådalsbruk Motormuseum

 • BP

  Merke: BP Epoke: 1960-1970 Adresse: E16 Tyinvegen, Vang i Valdres Tilgjengelighet: Ligger ved offentlig veg Historie: Kopi av 1960-talls liten BP-stasjon som tidligere har stått på området. Satt opp med tidsriktige pumper og skilt. Foto: Håkon Kråbøl

 • Tiger

  Merke: Tiger Epoke: 1920-1930 Adresse: Valdres folkemuseum, 2900 Fagernes Tilgjengelighet: Står inne på museumsområdet til Valdres folkemuseum på Fagernes. Historie: Tidsriktig oljebu restaurert og innredet i samarbeid med Norsk Indian Club. Bygd midt på 1920-tallet og har lokal historikk fra Fagernes. Flyttet til museet i 1990, restaurert ferdig og innredet i 2019. Bensinpumpen kommer i fra Gausdal. Foto: Morten Reiten

 • Esso

  Merke: Esso Epoke: 1925-1960 Adresse: Borlo Bygdetun, E-16 Borlaugkrysset i Lærdal hvor vegen deler seg mot Voss og Hallingdal Tilgjengelighet: Ligger på området til Borlo Bygdetun Historie: Denne stasjonen representerer de minste bensinstasjonene vi har hatt i Norge, og har likheter med Mobil-stasjonen på Tretten. De var gjerne bare 8-10 kvadratmeter, hadde inngang fra siden, og vinduer mot veien/pumpene. Den første Esso-stasjonen i Borlaug var bygd i 1945 og satt opp med en elektrisk pumpe, ny stasjon ble bygd i 1954. Dagens Esso-stasjon er en kopi av sistnevnte, som ble revet tidlig på 2000-tallet. Stasjonen er i dag satt opp med skilt og pumper fra ulike epoker. Foto: Robert Andre Aspelund

 • MIL

  Merke: MIL Epoke: 1928-1935 Adresse: Lars Hilles Gate 27, 5008 Bergen Tilgjengelighet: Stasjonen er godt synlig fra Lars Hilles gate, men innkjøring er ikke mulig Historie: Stor by-stasjon i tempel-utførelse, bygd i 1928. Ombygd flere ganger, i drift som Statoil-stasjon helt til 1998. Nå tilbakeført til opprinnelig utforming. Entusiaster og Statoil-veteraner i museumsgruppen har over en 20-årsperiode brukt over 60.000 dugnadstimer på restaurering, utvikling og vedlikehold av stasjonen. Stasjonen har museumssamling i underetasjen og en tidsriktig MIL tankbil fra 1929. Foto: Joar Hartveit Faugstad

 • Esso

  Merke: Esso Epoke: 1950-1965 Adresse: Sandsværveien 16, 3616 Kongsberg Tilgjengelighet: Historie: Halvor Sælebakke efterfølgere A/S, Esso-stasjon oppført på tidlig 1950-tall, og satt i stand av samler og entusiast Bjørn Thomas Høen. Stasjonen er satt opp som en 1950-tallsstasjon med skilt, pumper og full innredning med tidsriktig vareutvalg. Foto: Kenneth Moen

 • Norol

  Merke: Norol Epoke: 1980-1990 Adresse: Kyllesveien 50, 4308 Sandnes Tilgjengelighet: Ligger på privat adresse, men er tilgjengelig etter avtale med eier. Historie: Rune Lutsi fra Sandnes har bygd det som i dag er den eneste Norol-stasjonen i Norge. Norol ble i 1976 den første helnorske bensinstasjonskjeden siden NOR fusjonerte med Vacuum i 1951. Norol kjøpte BPs stasjoner i Norge, og var store gjennom hele 1980-tallet, frem til stasjonene ble Statoil-stasjoner i 1991. Dette er et nybygg, satt opp etter fri fantasi, men med genuine skilt og pumper, samt annen tidsriktig rekvisita fra det som ganske sikkert er landets største samling av Norol-effekter. Eier lar gjerne publikum kikke på stasjonen, men siden den ligger på privat område, skjer visning etter avtale. Kontakt Rune Lutsi, telefon 95081877, e-post norolracingteam@yahoo.no Foto: Rune Lutsi

 • Standard

  Merke: Standard Epoke: 1930-1940 Adresse: Museumsvegen 10, 0287 Oslo Tilgjengelighet: Ligger inne på museumsområdet til Norsk folkemuseum Historie: Nybygd stasjon etter originale tegninger. Oppført i 1993. Stasjonen er tidstypisk for de første bensinstasjonene som var noe mer enn bare ei bu. Stilen er nyklassisistisk, og stasjonene er typisk for den første utbyggingen av bensinstasjoner i Norge på slutten av 1920-tallet, mens pumpene, som er elektriske, antas å være fra 1930-40-tallet. Esso-navnet ble tatt i bruk i Norge i 1939, og det at pumpene er prydet med både Esso og Standard-globe kan indikere at stasjonen er tilbakeført til tiden rundt 1940. Foto: Norsk Folkemuseum

 • BP

  Merke: BP Epoke: 1950-1960 Adresse: Fjotlandsgata 4, 4480 Kvinesdal. Tilgjengelighet: Stasjonen er i privat eie og står på privat tomt, rett ved offentlig vei. Historie: Bygningen er en kopi av en NOR-stasjon som stod i Kvinesdal og ble revet tidlig på 1960-tallet. Leiv Strand Hompland har bygd stasjonen, og valgte å rigge den som BP-stasjon, da det har vist seg enklere å skaffe BP-gjenstander enn NOR-gjenstander. Stasjonen er profilert som 1950-tallsstasjon med skilt fra før 1958. Den opprinnelige NOR-stasjonen var drevet av Olav Netland, som var rutebileier for Fjordlandsruta. Bensinstasjonen er i dag oppført ved siden av Fjordlandsrutas originale bussgarasje, men stod opprinnelig et annet sted i Kvinesdal. Foto: Leiv Strand Hompland

 • Mobil

  Mobil Merke: Mobil Epoke: 1960-1965 Adresse: Hunderfossvegen 757, 2625 Fåberg, 12 km nord for Lillehammer Tilgjengelighet: Stor åpen plass rundt stasjonen, mulighet for innkjøring Historie: Oppført som NOR-stasjon i Kirkegata 52 på Lillehammer i 1934. Mobil-stasjon fra 1960. Stasjonen er bygd i stål, og i 1965/66 ble den fraktet til Kåre Sæterbakkens bensinutsalg i Nordsetervegen. Bensinstasjonsdriften antatt opphørt på 1970-tallet. Norsk vegmuseum har gjenreist stasjonen i 2019/2020. Foto: Morten Reiten

 • BP

  Merke: BP Epoke: 1955-1960 Adresse: Kirkeveien 230, 3140 Nøtterøy Tilgjengelighet: Innkjøring fra FV 308, tilgjengelig med bil Historie: Flott anlegg som omfatter både bilforretning, verksted og bensinstasjonen. Stasjonen er i 50-tallsdesign, før BP innførte sin «New Look» i 1958. Tar imot grupper for omvisninger. Stasjonen drives og vedlikeholdes av Interessegruppen Brødrene Hanssens Auto, som har holdt det gående siden tidlig 2000-tall. Bensinstasjonen er bygd i 1954, og representerer i dag en unik ivaretagelse av et komplett miljø. Foto: Åsmund J. Sletten