•  (Foto/Photo)

Åsteløkken Camping

Ottar Næprud, Otta i Sel kommune startet opp med campingplass på 1950 tallet og bygde i 1958 kiosken som i dag står ved Norsk vegmuseum, (kalt Åsteløkken kiosk).  Næprud bodde selv på sørsiden av daværende Rv 50 (nåværende Ev 6), og campingplassen hans lå på nordsiden av vegen. Han hadde arvet småbruket Åsteløkken etter sine foreldre.Campingplassen besto da av en kiosk og et toalettbygg som ble flyttet til Norsk vegmuseum i 1991.